De toekomst van uw kind hangt af van zijn kennis van de waarheid over het kapitalisme en de vrije markt

Voor ik dit interessante boek in handen kreeg, las ik ergens als titel: “CAPITALISM for KIDS FROM 9 to 90”. Dat zou een veel betere titel zijn. Het woord “kids” doet mij nogal denken aan kleine kinderen. Als dat zo over komt bij tieners, dan zullen die het boek om die reden misschien niet lezen. En dat zou jammer zijn. Het boek is onder andere net wel voor hen bestemd.

Het boek wil jonge mensen van “alle” leeftijden informeren en enthousiast maken voor het avontuur van risico nemen als ondernemer, en een spannend leven aan te durven.

Karl Hess maakt de moraliteit van het kapitalisme heel duidelijk. Hij laat zien wat de werkelijke bedoelingen ervan zijn, en dat de resultaten ten goede komen aan alle mensen. Hij toont aan dat het kapitalisme een maatschappij kan vormen waarin iedereen zijn eigen doeleinden kan nastreven en komen tot zijn eigen zelfrealisatie.

Ook maakt hij duidelijk wat in feite de achtergronden zijn van andere “stelsels” zoals socialisme en totalitarisme. De vergelijking op morele gronden van deze stelsels is ook voor ouderen de moeite van het lezen waard.

Het nut van de computer voor jongeren wordt goed toegelicht. Jongeren zullen in de toekomst (net als ouderen overigens) steeds meer met de computer moeten leren leven. Hoe meer en hoe vroeger je met praktische toepassingen ervan leert werken, hoe meer voordeel je ervan zult hebben.

Belangrijk is hoe je dit zelfstandig ondernemen doet in het gezinsverband. Ook daarvoor veel praktische wenken. Dit wordt nog aangevuld met een hoofdstuk “Voor je ouders”.

Je zou kunnen zeggen dat Hess in dit boek “jongeren” behandelt als volwassen mensen. Zij moeten en kunnen nog veel leren, maar hoeven niet betutteld te worden. Hij moedigt jongeren aan om die stap aan te durven en vertelt aan ouders dat dit ook voor hen heel veel voldoening kan brengen. Karl Hess schrijft dat zelfstandig ondernemen niet alleen een uitdaging en plezierig is, maar ook een investering voor je toekomst. Je leert zoveel dingen die je later van zeer veel nut zullen zijn.

Tientallen concrete tips en ideeën over mogelijkheden, risico, reclame, samenwerking met anderen worden toegelicht met voorbeelden van jongeren die het in de praktijk al gedaan hebben.

Door het hele boek wordt de waarde van onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid, zelfdiscipline en respect voor de rechten van anderen benadrukt.

Jongeren die al zover zijn dat ze zich zelfstandiger willen maken of die meer hun eigen leven willen leiden, vinden in dit boek veel nuttige aanwijzingen en steun. Belangrijk is niet het geld of het bedrag aan winst dat er uitkomt, maar hoe je over jezelf denkt.

Uiteraard zijn veel voorbeelden uit de Verenigde Starten. De schrijver woont daar. Ook het hoofdstuk met adressenmateriaal is gebaseerd op Amerika. Maar dat doet helemaal niets af aan de praktische waarde voor personen in Europa.

Een heel hoofdstuk is gewijd aan “vrijwilligerswerk”. Daarin wordt ook weer aangetoond dat het in het kapitalisme niet gaat om maar zoveel mogelijk geld bij elkaar te schrapen. Integendeel. Kapitalisme wil een wereld waarin iedereen de vrijheid heeft om zijn keuze te bepalen. Vrije keuze is waar het om gaat. En jij kiest zelf, binnen jouw mogelijkheden, de wereld waarin jezelf en je kinderen in de toekomst zullen leven. En een manier om jouw wereld in de richting van de vrijheid en de vrije markt te brengen, is door er zelf echt aan deel te nemen.

Daarom is vrijwilligerswerk ook zo positief. Je helpt niet alleen anderen, maar de beloning die je krijgt door het leven voor anderen beter te maken, en de praktische ervaring die je ermee opdoet, is niet in geld uit te drukken.

Uit het bovenstaande is wel duidelijk dat ik dit een zeer positief boek vind. Koop het, lees het, pas het toe.

Karl Hess is een bekende Libertarische persoonlijkheid. Mogelijk hebt u hem ontmoet op de Libertarian International conventie in Zweden. Zo niet dan kunt u hem beter leren kennen uit een artikel van hem in dit nummer dat door Alexander Breuning is vertaald.