Vooral door de inzet van mr. M. van Notten zijn er thans in België D-zones (Tewerkstellingszones) officieel aangewezen. De oorspronkelijk bedoelde grote vrijheid is weliswaar sterk verminderd, maar er is toch nog genoeg over. Nu zien wat er in die zones gaat gebeuren!