1976 is een schrikkeljaar en dat betekent voor Amerika dat er dit jaar presidentsverkiezingen zullen zijn. Maast de twee grote partijen, Democraten en Republikeinen, zal daaraan dit jaar ook worden deelgenomen door de Libertarian Party.

De LP is opgericht in 1971 in Denver, Colorado, door een groepje mensen die verontrust waren over de voortdurende toename van de gecentraliseerde macht van de Amerikaanse regering en die terug wilden naar de oorspronkelijke idealen van de Amerikaanse Revolutie, met name de beperking van de overheidstaak tot de bescherming van de burger tegen aanslagen op zijn leven, vrijheid en eigendom. Nu, tweehonderd jaar later, blijken ook in Amerika, eens het bolwerk van de vrijheid, de belangrijkste aantastingen van leven, vrijheid en eigendom juist te komen van de zijde van degenen, die ze zouden moeten beschermen: de overheid.

Leek het er aanvankelijk op dat de LP een zoveelste groepje politieke poujadisten was, dit veranderde toen men de directeur van de filosofische faculteit van de Universiteit van Californië, John Hospers, bereid vond de kandidatuur voor het Presidentschap van de V.S. te aanvaarden, een moedige beslissing omdat hij er zeker van kon zijn het mikpunt te worden van veel bespotting en de kans liep ernstig in zijn verdere loopbaan geschaadt te worden. Hospers is overigens van Nederlandse afkomst. Zijn grootvader, Jan Hospers, woonde in Vriezeveen en hijzelf spreekt nog een paar woorden Nederlands. Waarschijnlijk zal hij in 1977 een bezoek aan Nederland brengen.

De energieke wijze waarop Hospers zich voor de LP inzette had weliswaar niet het presidentschap van de VS ten gevolge, maar het leidde er wel toe, dat de LP in brede kring bekendheid kreeg. Het klapstuk kwam, toen een van de leden van het college van kiesmannen, dat uiteindelijk de eigenlijke presidentskeuze verricht, zijn stem niet aan een van de twee grote kandidaten, Nixon en McGovern, gaf maar aan Hospers. De vloed van publiciteit die daarvan het gevolg was heeft het lot van de LP in positieve zin bezegeld.

Die kiesman was Roger MacBride uit Vermont. Door de LP-partijconventie begin september 1975 werd hij aangewezen als de LP-presidentskandidaat voor 1976. Het streven is om bij de verkiezingen in de gehele V.S. een miljoen stemmen te krijgen en het ziet er naar uit, dat dit doel wel eens verwezenlijkt zou kunnen worden.

(wordt vervolgd)

(Dit is het eerste van een aantal artikelen dat U tot november a.s. van de Presidentiële campagne van de Libertarian Party op de hoogte zal houden.)

Roger MacBride: “What this country needs is a new direction, a new dawn in politics.”