Vrijwel iedereen die wel eens met “links” in aanraking komt -wie niet tegenwoordig?- zal wel eens de Internationale hebben horen zingen en op de hoogte zijn met de vijf “Internationales”, die de socialen aller richtingen in de afgelopen eeuw hebben opgericht om aldus eendrachtig hun twee(vijf-)dracht uit te dragen.

Goed nieuws voor libertariërs! De Libertarische Internationale is op komst! Sinds een jaar wordt er door libertariërs uit een aantal landen onder leiding van Vincent Miller uit Canada en Mark Brady uit Engeland aan gewerkt een internationale libertarische organisatie op te richten. Inmiddels zijn de voorbereidingen zover, dat zeer binnenkort de eerste Nieuwsbrief (meteen al in het Frans, Spaans en Engels; si señor!) zal verschijnen en zijn de voorbereidingen in een vergevorderd stadium om in het derde kwartaal van 1982 in Londen een grote internationale libertarische conferentie te houden.

Libertariërs kunnen individueel lid van de Libertarische Internationale worden. De Nieuwsbrief – gewenste taal aangeven – is bij het lidmaatschap inbegrepen. Door lid te worden is men niet alleen vanaf het eerste begin op de hoogte van en betrokken bij de activiteiten, maar steunt met zijn lidgeld en eventuele verdere bijdragen het goede doel juist in de begintijd, waarin financiën het meest nodig en het moeilijkst te verkrijgen zijn.

Libertariërs aller landen, laat zien dat ook wij ons kunnen verenigen!