“Individual Liberty”, de nieuwsbrief van de Society for Individual Liberty gaf in februari een overzicht van de Libertarische Beweging in Amerika. Omdat dit voor veel Nederlandse en Belgische lezers interessant is, en omdat het ons een hart onder de riem kan steken. geven wij dit hier beknopt weer.

Libertarian Party

De libertarische politieke partij is de grootste en meest zichtbare groep van het libertarisme. Ze hebben net een succesvolle verkiezingscampagne beleefd, waarin de presidentskandidaat Ed Clark bijna een miljoen stemmen kreeg. Dat was vijf keer zoveel als de kandidaat Roger McBride in 1976, en dat was wel vijf keer zoveel als John Hospers in 1972. Het aantal stemmen voor lokale kandidaten was zelfs 2,5 miljoen. Jammer is dat ook zij geldgebrek hebben, waardoor veel goede acties niet kunnen plaatsvinden (bekend geluid voor ons).

CATO institute

Het CATO-instituut is zeer actief om academische hulp te verlenen aan de libertarische beweging. Hun boeiende zomerconferenties zullen ook dit jaar plaatsvinden en individuele beurzen zijn verleend in een aantal projecten.

Reason Foundation

Zij hebben ambitieuze plannen voor allerlei projecten. Zij geven het maandblad Reason uit, dat wij u allen van harte aanbevelen. Ook de “Frontlines”-nieuwsbrief is een uitgave van hen. Voor midden 1981 is de uitgave gepland van een boek, getiteld: “Instead of Regulation’, dat het resultaat is van een studie van 12 professoren.

Rampart Institute

Dit instituut komt voort uit een fusie van Robert LeFevre, Larry Samuels en SIL. Zij willen zich concentreren op het versterken van de niet-politieke groepen in het libertarisme. Er zijn plannen voor een uitgeverij, boekenwinkel, researchbibliotheek, filmproducties, een sprekersbureau en andere opvoedkundige projecten.

Society for Individual Liberty

In 1970 was dit de enige landelijke organisatie. De nieuwsbrief is steeds verbeterd. In de organisatie zijn lokale clubs en plaatselijke vertegenwoordigers.

National Taxpayers Union

De Nationale Belastingbetalers Unie zou in Nederland en België opgevolgd kunnen worden door de Bond van Belastingbetalers, In Amerika werken ze met systematische kettingbriefacties.

Students for a Libertarian Society

S.L.S. is o.a. actief op het gebied van de dienstplicht. Zij voeren acties (en doen studies) tegen de gedwongen militaire dienst. Zij werken vooral op universiteiten.

Council for a Competitive Economy

De CCE krijgt steeds meer aandacht voor haar streven voor een vrije economie. Zij geven studies uit en een nieuwsbrief “Competition”. Zij hebben gepoogd invloed uit te oefenen op de regering tegen steun aan Chrysler, tegen in- en uitvoerrestricties, en tegen verhoging op benzine-accijnzen. Zij krijgen steeds meer bekendheid in Washington.

New Libertarian Alliance

Net gepubliceerd door is Sam Konkin “New Libertarian Manifesto”, het nieuwe Libertarische Manifest. Zij blijven kritisch ten opzichte van libertarische bemoeienis in de politiek.

Dit was het Amerikaanse overzicht. Dit nog los van allerlei publicaties op libertarisch gebied. Wij hopen tijd en ruimte te vinden om u ook eens een Europees overzicht te verstrekken.