Enkele libertariërs hebben gevraagd om in elke Vrijbrief de bekende SIL-verklaring (Society for Individual Liberty) op te nemen. Hoewel dit zeker geen slecht idee is, vinden wij dat dit voor “iedere keer” te veel plaatsruimte kost. We zullen het echter wel af en toe gaan doen.

We kwamen echter de “Libertas-verklaring” tegen van een andere libertarische groep: SLL (Society for Libertarian Life). Deze is iets korter en onderstaand geven wij u hiervan een bewerking.

Wij als libertariërs verklaren:

– Dat volledige individuele vrijheid alleen mogelijk is in een maatschappij die geheel op vrijwillige samenwerking gebaseerd is en die op geen enkel persoon agressie uitoefent.

– Dat mensen het volledig en onafhankelijk gebruik van hun eigen beoordelingen nodig hebben om te overleven op een optimaal niveau, en daarom een natuurlijk recht hebben om hun eigen leven te leiden; vooropgesteld dat ze daartoe geen geweld of dwang initiëren ten opzichte van leven, vrijheid of eigendom van een ander individu.

– Dat iedereen exclusief souverein is en slaaf van niemand.

– Dat het individu het beste gediend wordt door de maatschappij wanneer hij of zij vrij is van opgelegde dwangmaatregelen van anderen, of die nu alleen of gezamenlijk werken (zoals bijvoorbeeld een regering).

– Dat alle vormen van dwang, agressie en fraude altijd immoreel zijn.

– Dat het enige systeem in overeenstemming met persoonlijke vrijheid in het economische vlak er een is dat zich niet bemoeit met vrije handel tussen individuen die het met elkaar eens zijn.

– Daarom besluiten wij als libertariërs om alle vormen van agressie door welke staat of regering dan ook, door elke door zichzelf aangestelde redder, elk individu of groep van individuen, te bestrijden.

Verder besluiten we te bestrijden: belastingen, dienstplicht, macht over privé eigendom, wetten die “slachtofferloze misdaden” creëren en alle plannen die een individu worden opgedrongen zonder zijn toestemming. Het is tijd dat de kettingen van autoriteit over economie en moraliteit verbroken worden.

Individuele rechten en dwang kunnen niet samen gaan.

Vrijheid verdraagt geen compromissen en wij nemen geen genoegen met minder dan Vrijheid In Onze Tijd – VIOT.