In zijn recente artikelen over de natuur- en milieubeweging stelt Karel Beekman terecht dat deze beweging de moderne beschaving verwerpt. Los van Beekmans artikelen wil ik hier de stelling verdedigen dat WIJ de moderne beschaving inderdaad moeten verwerpen en dat niet alleen op ecologische gronden, zoals de natuurbeweging terecht doet, maar ook op zuiver libertarische gronden. Meer bepaald: op grond van het libertarisch principe van het eerbiedigen van het eigendomsrecht kunnen ikzelf en de andere tegenstanders van de moderne beschaving, maatregelen eisen die zodanig ingrijpend zijn dat zij gewoonweg het opdoeken van deze moderne beschaving met zich brengen.

Als de libertariërs hun eigen beginselen aux serieux nemen moeten zij meteen onze eisen steunen en er samen met ons voor pleiten dat ongeveer alle uitingen van beschaving inderdaad verdwijnen, met als gevolg dat wij terug belanden in wat voor mij de enige gezonde maatschappij is die ooit heeft bestaan: de primitieve maatschappij.

De manier waarop ik mijn stellingen wil verdedigen is vrij eenvoudig. Ik beroep mij op het libertarisch beginsel van de subjectieve waarden, een beginsel dat door alle libertarische economisten en zelfs door de objectivisten wordt aanvaard. Als ik u de toegang tot mijn huis ontzeg mag u daar gewoon niet binnenkomen. Het is niet eens nodig dat ik zou bewijzen dat u schade aan mij of mijn huis zult aanbrengen, door b.v. ziektekiemen te verspreiden al verergert dat natuurlijk nog de zaak). Gewoon het feit dat ik uw aanwezigheid op mijn eigendom niet prettig vind is voldoende om u de toegang te kunnen weigeren. Natuurlijk kunt u, of kunnen andere mensen in uw plaats, mij trachten om te kopen. U kunt mij geld aanbieden om toch binnen te mogen. Als ik echter blijf weigeren verandert er niets. U blijft buiten.

Voor wie tot hier geen protest heeft laten horen (en al wat ik neerschreef was wel degelijk elementair libertarisme) is de zaak eigenlijk al bekeken. In plaats van mijn huis schrijf ik nu: mijn oren, mijn neus, mijn longen, mijn zenuwen, het water, de lucht en de bodem in mijn tuin. Al die dingen mag u niet “betreden”. U niet, maar ook niet uw fabrieken, uw auto’s, uw energiecentrales, uw machines, uw pesticiden, uw chemische meststoffen. Mijn lichaam en mijn andere eigendommen moeten, tenzij ik daar anders over beslis, totaal vrij blijven van die en van allerlei andere uitingen van uw moderne beschaving.

Dit alles geldt niet alleen als en vanaf het ogenblik dat die dingen mij eventueel ziek maken, maar wel absoluut. Dus géén residuen van pesticiden in mijn drinkwater, géén geratel van de motor van uw wagen op mijn trommelvliezen, géén fabrieksgeuren in mijn neus. Dit alles niet wegens enig gezondheidsrisico, maar gewoon omdat ik zo achterlijk en zo primitief ben om het zo te willen. Ik overdrijf wellicht niet als ik stel dat zelfs maar duizend “medeprimitieven” in de Benelux die, net als ik, géén technologische aantasting van hun leefmilieu wensen (en die duizend personen vind ik probleemloos), aldus het opdoeken van de moderne beschaving kunnen eisen.

Wel…dat is precies wat wij doen en wat meer is: wij verwachten daarvoor voortaan de actieve steun van de libertarische beweging, als deze beweging tenminste nog gelooft in haar eigen principes. Van mijn kant beloof ik plechtig dat ik dan, na een wat lauwere periode, weer de meest fervente libertariër wordt die er in de Lage Landen rondloopt.