De overheid is werkelijk te bewonderen om de manier waarop zij haar werkelijke doeleinden weet te verbergen. Eén van haar doeleinden is om een steeds grotere greep op uw doen en laten te krijgen. Zij wil alles van u weten en het u onmogelijk maken om ook maar een cent extra over te houden.

Ongeveer twee maanden geleden werd bekend dat er gewerkt wordt aan een “Wet op de Persoonsregistratie”. Dit gaat onder het mom van “grotere privacy”. Op dit moment zijn er op allerlei plaatsen gegevens over u bekend. Uw adres staat in het telefoonboek en bij een uitgever is bekend waar u een abonnement op een tijdschrift, krant of iets anders hebt. Kijk, zegt nu de overheid, we moeten verhinderen dat die mensen misbruik maken van de gegevens die ze over u hebben. Wij zullen zorgen dat we u beschermen. Daarom moeten al die registers van namen worden ingeschreven in het Openbaar Register en daar zal de overheid een “strenge controle” op uitoefenen. Aan de beheerders en het personeel die met de gegevens omgaan zullen ook eisen gesteld worden, op deze manier weet de overheid precies welke abonnementen u hebt, van welke verenigingen u lid bent, waar u regelmatig koopt (als de zaak u reclamemateriaal stuurt!) en noem maar op. Ze weet daardoor weer veel meer van uw gedragspatroon, ook al zal men u vertellen dat dat niet de bedoeling is en zelfs zodanig geregeld dat dat niet het resultaat kan zijn. Misschien nu niet, maar het wetje kan natuurlijk heel eenvoudig aangepast worden. Want wat hoorden we ongeveer veertien dagen later al? De staatssecretaris van Financiën overweegt de invoering van een eigen fiscaal nummer voor iedere belastingplichtige; Reden? Te veel betaalde belasting kan dan sneller worden terugbetaald! Waarom zou dat zonder nummer niet kunnen? De echte reden is dat door het nummer de gegevens van iedere burger beter en sneller te verzamelen zijn.

Combineer dit nu met de Wet op de Persoonsregistratie en de lus wordt weer wat strakker aangehaald. Thans horen we van Steef Weijers dat de grootste regeringsfractie, het CDA, ingrijpende plannen heeft om de totale inkomsten per Nederlands huishouden in kaart te brengen (Weijers is voorzitter van de CDA-fractiecommissie voor Sociale Zaken). Daarvoor kan men dan prima gebruik maken van het nummer dat Kombrink voor iedereen wil invoeren. Het nummer heeft ook al een naam: SOFI-nummer (sociaal-financieel!).

Weijers ziet als een der eersten een kans om verder te gaan met die registratie en deze te gebruiken. In dit geval om te gaan verhinderen dat er in een huishouden twee inkomens zijn. Op die manier denkt hij dan te komen tot “een eerlijker verdeling van banen …. door het fiscaal ontmoedigen van het hebben van twee of meer volledige banen in een leefeenheid”. Bij deze redenering gaat Weijers, evenals zeer veel andere politici, ervan uit dat de hoeveelheid werk op de wereld constant is. Het moet alleen anders verdeeld worden! Iedereen die even doordenkt ziet onmiddellijk dat dit niet zo is. We zullen een andere keer hierop nog eens terugkomen; hier ging het immers om onze privacy.

Als u de volgorde ziet van de adreslijstregistratie, naar het SOFI-nummer en naar de totale inkomstenkontrole, dan weet u dat u nog veel meer te wachten staat.