De afgelopen maanden stond Nederland in het teken van de tegenvallende resultaten. Dacht u net als ik, in veilige internationals te beleggen, bleek hier vooral de betrekkelijkheid van veiligheid en spreiding.

Stuk voor stuk gingen AKZO, Philips, Hoogovens en zelfs Kon. Olie en Unilever omlaag. En er leek geen eind aan te komen. Het verschil tussen laagste en hoogste koersen was respectievelijk 40%, 50% en 150%. En dat binnen een paar maanden tijd. Achteraf was natuurlijk duidelijk wanneer er verkocht had moeten worden, maar wat is er nu aan de hand?

In de 3 eerstgenoemde aandelen waren het vooral de winsttaxaties die tegenvielen, vooral als men bedenkt dat die winsttaxaties enige tijd daarvoor door de desbetreffende directies veel hoger werden opgegeven. Het lijkt erop dat de $-daling hierin een grote boosdoener is. (Het bedrijf haalt wel dezelfde omzet in dollars op de wereldmarkt en in de V.S., maar in guldens is die omzet en vooral ook de winst, meteen veel lager.) Heeft zo’n bedrijf daarbij nog veel bezittingen en weinig schulden in de dollarsfeer, dan kom je als bedrijf snel in de rode (of minder zwarte) cijfers. Voorts werkt een dollardaling voor b.v. Hoogovens negatief omdat er minder geëxporteerd kan worden naar landen in de $-sfeer. De prijs van hun producten vanuit guldens of franken naar dollars omgerekend is bij dollardaling al snel niet meer concurrerend. Wat leert ons dit alles nu?

Allereerst dat er zelfs bij internationals nog geen goede oplossingen zijn tegen valutaschommelingen. Met heel hun staf, thesauriers, etc. blijkt het indekken tegen valutaschommelingen nog steeds erg moeilijk. Ten tweede dat de spreiding naar aandeel niet alléén essentieel is. Ook spreiding naar valuta is belangrijk. Want wat: ten nadele van o. a. Philips werkte, (de $-daling), werkte ten voordele van Unilever (£-daling).

Wat is er dan na al het voorgaande nog te adviseren? Spreiding, spreiding en nog eens spreiding. Daarbij het resultaat zien te verhogen met opties en warrants (langlopende opties). Verder houd ik rekening met een situatie dat de dollar zijn laagste punt heeft bereikt. Daarom zijn een aantal internationals ook koopwaardig: Hoogovens, Kon. Olie, Petrofina, AKZO en Unilever.

In die Nederlandse fondsen zou u ook langlopende callopties kunnen kopen (recht om tot oct 1991 die aandelen tegen een afgesproken prijs te kopen.). Ik ben nog aan het puzzelen welke langlopende opties interessant zijn om te kopen, vooral om er dan steeds kortlopende opties tegen in te schrijven. Zodoende verdient u uw inleg, belastingvrij, terug. Het resultaat van dat puzzelen is t.z.t. te verkrijgen als u even een kaartje naar de redactie stuurt.