Met de strijd van Elsevier om Kluwer over te nemen is er veel losgekomen in Nederland.

Vooral omdat iedereen er van uit ging dat vijandige overnames (d.i. iemand tracht de meerderheid van de aandelen van een bedrijf te kopen, zonder dat de directie van dat bedrijf dat wil) praktisch onmogelijk zijn.

Er zijn nl. in Nederland nogal wat juridische constructies te maken, waardoor de directie het een overnemende partij bijna onmogelijk maakt om enige invloed uit te oefenen. En om die invloed gaat het een overnemer juist. Want de overnemer wil bijvoorbeeld het beleid veranderen, onderdelen verkopen, of wat dan ook om meerwaarde te krijgen dan hij voor de aandelen betaalde. Om een specifiek voorbeeld te noemen: Elsevier dat met een overname van Kluwer haar eigen bezitting en marktpenetratie te vergroten. Een ander voorbeeld: u en ik vinden dat de optelsom van de waarde van alle bedrijfsonderdelen van NedLoyd minus de schulden f 600,– per aandeel is. Als wij dan door de meerderheid van de aandelen te hebben die aandelen dan inderdaad voor die prijs kunnen verkopen, terwijl we de aandelen voor de huidige beurskoers kunnen kopen voor tussen de 130 en 200, dan doen we het niet onaardig. Echter met al die beveiligingsconstructies kan de huidige directie van, in dit geval, NedLoyd, ons beletten om beleidsbeslissingen te nemen.

Wat is er nu aan de hand?

Door het gevecht van Elsevier zijn er een aantal zaken voor het voetlicht gekomen:

— allereerst internationaal hebben beleggers gezien dat veel Nederlandse aandelen erg goedkoop zijn. Zij gaan dus kopen. Elsevier zelf mocht dat weer van meneer Maxwell horen.

— verder blijkt dat er wel nog enige kansen over zijn dat, onder bepaalde condities, wel een (vijandige) overname succesvol kan zijn. Ook dat is een reden om allerlei aandelen te kopen.

Kortom: de Nederlandse beurs treedt in het voetlicht en het zal de komende maanden van geruchten blijven gonzen. Voor u als belegger betekent dat het (be)houden van Nederlandse aandelen nu erg zinvol is; maar ook dat er wel eens wat tegenvallers kunnen ontstaan. Een aangekondigde overname hoeft echt niet te slagen. Daarbij is het zo dat overnamekandidaten vaak net die bedrijven zijn die slecht gegaan zijn (de koers is daardoor laag en de overnemende partij ziet zijn kans eerder).

Om dan nu veel van die aandelen te kopen op gerucht, meestal voor een hogere koers dan onlangs en dan te horen dat de overname niet doorgaat, betekent een vrije val van de koers.