De afgelopen weken zijn de meeste aandelenbeurzen (mee)gevallen. De dubbelzinnigheid in de voorgaande zin is ook precies wat ik bedoel. Het blijft een gejojo en eigenlijk weet nog steeds niemand wat er aan de hand is.

Fundamenteel, economisch en bedrijfsmatig is er in feite niets aan de hand. De economie draait (nog) goed en de meeste bedrijven maken hogere winsten.

Afgezien van de gekte die bij de beursdaling optrad zijn er weinig vuiltjes aan de lucht.

Een vuiltje is er wel degelijk. Het echte kritische moment i.v.m. de crash op Wall Street kwam namelijk de dag na de val van 508 punten. De volgende dag bleken er alleen maar verkopers te zijn en de specialists (marketmakers) hadden geen liquiditeiten meer om het aanbod op te kopen, hun vermogen was al grotendeel uitgewist. Dat had kunnen betekenen dat er in veel fondsen niet meer gehandeld kon worden en uiteindelijk dat de beurs zou zijn gesloten. Het vuiltje waar ik op doel is dat de VS overheid toen enorme hoeveelheden liquiditeiten in de markt gepompt heeft. Die hebben best wat geholpen en daarbij de renten omlaag gebracht.

Maar de keerzijde is dat dat gewoon weer inflatie in gang gaat zetten. Dat schijnt de goudmarkt nu ook te gaan vermoeden, want de koersen van edelmetalen zijn aan het stijgen. Wat is nu het financiële weerbericht?

Na de orkanen zullen er ongetwijfeld nog enige stormen in dit wisselvallige weer optreden. We gaan echter richting zomer (op beleggingsgebied is er wat dat betreft meer dan één zwaluw gesignaleerd). Maar u dient zonder meer rekening te houden met enkele buien.

Dat betekent:

  • Zorg dat u een financiële paraplu hebt, dat is dus goud en alles wat daarmee samenhangt.
  • Wanneer u niet zeker bent van het weer of de weersvoorspellingen: blijf dan binnen. Oftewel als u de beleggingsmarkt niet vertrouwt of u zich onzeker voelt, stap er dan niet in.
  • Heeft u een goede (financiële) conditie en kunt u wel tegen een (wind)stootje: stap dan een beetje in de markt maar ga niet tever van huis. Houdt u bij kleine investeringen in warrants en safe, degelijke aandelen. Te denken valt net als in het vorige artikel: Kon. Olie, AMRO, Aegon, Amev.

Fiscaliteiten in Nederland

(op de drempel van 1988)

Even een paar opmerkingen die u misschien kunt benutten:

1. Vanzelfsprekend is er weer genoeg advertentierumoer met de koopsompolissen. (U mag tot max. f 16.998,- voor de belasting aftrekbaar, in een koopsompolis stoppen. Het kost u netto na belasting minder, maar u ontvangt toch rente over het gestorte bedrag. Die rente wordt belastingvrij, rente op rente bijgeschreven. Kortom een prettige manier van sparen. Bij afloop moet u een lijfrente kopen, (een x-jarige uitkering) die wel belast is, maar dat is meestal wanneer u toch minder (pensioen) verdient.

Brede herwaardering

Nu is er een “Brede Herwaardering” aan de gang en als die plannen worden uitgevoerd gaan een aantal voordelen verloren en worden een aantal nadelen (b.v. net maximum) opgeheven. Zoals u weet wordt dan bij invoering de nadruk op de voordelen gelegd, maar ondertussen komt u er wel aan tekort.

Wat nu te doen?

Indien u min of meer zeker bent dat u elk jaar zeg ƒ 10.000,- in zo’n koopsompolis wenst te doen, adviseer ik u om nu voor de helft de “verplichting” aan te gaan dit voor de komende 10 tot 20 jaar te doen in Hf. De andere helft kunt u dan elk jaar in de ook dan gewone koopsompolissen stoppen, b.v. in $, Aus $, etc., waar u op dat moment de hoogste rente en zekerheid op krijgt.

Wat gebeurt er dan?

1. U doet nog 10 tot 20 jaar elk jaar méé aan de oude voorwaarden en u doet ook een stuk mee aan de nieuwe. Heeft u na verloop van tijd geen middelen of behoefte om mee te doen, kunt u altijd tussentijds stoppen. Ik heb getracht zo kort mogelijk te beschrijven wat aardig kan zijn. Heeft u vragen: stel ze gerust

2. Was punt 1. voor mensen die geld over hadden (of best verstandig: met een hoog inkomen wat geld lenen om hier in te stoppen), dit punt is voor hen die tekort hebben en die in een huurhuis wonen, of ook zij die een premie-A woning willen gaan kopen. Met zo’n lijfrente kunt u ook uw belastbaar inkomen omlaag brengen. Ik kan er ook niets aan doen, maar dat is in veel gevallen het uitgangspunt om voor huursubsidie etc. in aanmerking te komen. U moet zelf maar uw conclusie trekken.

3. Heeft u een goed financieel jaar achter de rug? Overleg nu dan ook even of u een deel van dat “goede” aan uw kinderen wilt geven of laagrentend lenen.

4. Heeft u dit jaar veel ziektekosten gehad? Betaal dan nu een aantal rekeningen voor 1988 vooruit (tandarts-, ziektekosten verzekeringspremie etc.) Weinig ziektekosten dit jaar? Dan juist alles naar 1988 doorschuiven. U komt dan misschien wel in aanmerking voor het forfait.

5. Het concentreren van giften ten einde de grens te halen is ook een “goede” zaak. Haalt u die grens dan nog niet, dan is er altijd een (extra) bedrag aan LIFHAS mogelijk.