Nadat het “ons” gevoel in verband met het Nederlands Elftal kilo-achtige vormen aannam, toch maar even de tijd genomen om koersen en beleggingsmogelijkheden te bekijken.

Allereerst natuurlijk de dollar, die de afgelopen dagen met wat tussensprintjes zich kwalificeerde voor wat wel eens een groots valutatoernooi kan worden. De Amerikaanse dollar bewees beslist niet meer off-side te staan en zeker tot scoren in staat te zijn. Mijn inschatting voor de komende valutacompetitie is dat er de eerste zes maanden tussen de Europese valuta weinig krachts- of punten-verschil zal ontstaan. Een grote kanshebber om de valutabeker te winnen zou wel eens de Australische dollar kunnen zijn. Dit omdat de U.S. dollar het nu goed doet en de Australische dollar daar minstens zo goed in mee kan komen. Omdat de verscheidene ministers van financiën nauwelijks (goede) coaches zijn, wat ze best zouden willen, is het wel zo aardig dat de vrije markt precies zijn gang gaat wanneer zij zich er even wat minder mee bemoeien. Mijn inschatting is dat er in de U.S.- en Australische dollars best wat te verdienen vait.

Een goede manier voor Nederlanders om in de spelersbus naar het valutatoernooi mee te rijden, zijn die koopsompolissen in U.S. of Austr. dollars. Ik schreef daar al vaker over. Daarnaast is natuurlijk het beleggen in aandelen van die ianden een dubbele winstmogelijkheid. De mogelijke stijging van de aandelenopties plus die van de valuta, is dubbel op. Nog geen schot voor open doel, maar toch zeker de kans van een penalty op winst. Aandelen die ik aardig vind:

U.S.: Asarco, Bethlehem Steel.

Australië: West Pac, West Mining.

en vergeet niet dat een groot aantal Nederlandse aandeien in een dollarstijging meegaan;

Nederland/$: Ahold, AKZO, NatNed, (Hoogovens heeft ai zoveel punten vergaard, ik adviseerde het hier al op 33,- en nu 48,-, dat zij nu even op de beleggingsbank mogen blijven zitten en niet meespelen).

Om andere redenen neem ik, niet als coach Michels maar als adviseur, in mijn selectie op:

Van Ommeren, waar ook warrants in zijn; Cindu Key en Kramer; HAL;

Veel Duitse aandelen omdat die zo achtergebleven zijn in het hele beleggingstoernooi: Siemens; Veba; Deutsche Bank.

De premieobligatie van het Nederlands Kanker instituut is voor sommige beieggers misschien ook aan te bevelen.

U koopt zo’n obligatie voor ca. f 1.000,-. Daar krijgt u geen rente op, maar wel 120 x er de kans op 1 miljoen op afgelost te krijgen. Die kans is hoger dan bij de staatsloterij en in dit gevai krijgt u na 10 jaar altijd uw inleg terug. Er zijn mensen die deze obligaties in Luxemburg kopen. Daarmee besparen zij zich, in geval van uitbetaiing van 1 miijoen premie, nogal wat beiasting.

Trouwens, als u weer f 1.000,- aan Lifhas of het Libertarisch Centrum geeft (belasting aftrekbaar) kunt u ze natuurlijk ook zo’n premieobligatie geven!