Beleggingsmogelijkheden in Treasury Bonds (Lange Termijn Amerikaanse Staatsobligaties)

Uitgangspunt: Doordat de rente in Amerika vermoedelijk een top aan het bereiken is, zal door het nu aankopen van US-obligaties een interessante vermogenswinst mogelijk zijn.

Risico’s:

– De rente op lange termijn gaat niet omlaag, waardoor de waarde van de obligaties vermindert.

– Valutarisico, indien de dollar in guldenswaarde verandert. Hier is echter een oplossing voor mogelijk. Vaak echter is het afdekken van het valutarisico een dure zaak.

– US-staatsobligaties zijn wat betreft uitbetaling de meest zekere obligaties die er zijn.

Termijn: Afhankelijk van welk, van het hierna volgende, alternatief dat u kiest, zal vermoedelijk binnen een jaar de winst gerealiseerd kunnen zijn. Terwijl tussentijds, mocht dat voor u nodig zijn, uw belegging gemakkelijk te gelde gemaakt kan worden.

Alternatieven:

I- U koopt de US-staatsobligaties en realiseert 10-15 % winst met daarbij een jaarlijkse rente van ± 13 %. In totaal dus zo’n 25 % op uw dollars. Over die 13 % rente betaalt u inkomstenbelasting. De winst valt onder de vermogensbelasting, dus wordt nauwelijks belast.

II- U koopt de dollar-obligaties en leent daarbij voor een zelfde bedrag of groter, dollars waarmee wederom dollar-obligaties gekocht worden.

Voorbeeld 1)

Stel u koopt Voor $ 10.000 obligaties en leent nog eens $ 10.000 of meer om wederom obligaties te kopen. In totaal heeft u dan $ 20.000 in obligaties belegd, welke tevens als onderpand voor de geleende dollars dienen.

De debetrente op $ 10.000 is nu ongeveer $ 2.200 op jaarbasis, maar wordt verwacht minder te worden en zal vermoedelijk op $ 1.800 per jaar uitkomen. De rente die u in totaal op de obligaties ontvangt is ± $ 2.600 per jaar.

Rentewinst: $ 2.600 – $ 1.800 = $ 800

Vermogenswinst 15 % op $ 20.000 = $ 3.000

Totaal: $ 3.800, wat bereikt kan worden met een $ 10.000 investering, oftewel 38 % winst waar nog kosten en belasting af moeten, dus ca. 32 % nettowinst. Doordat u hier ook dollars leent is, op het geleende geld, elke prijsverandering t.o.v. de gulden zonder effect.

III- Via Treasury Bond Termijncontracten.

Hier is het voordeel dat u verhoudingsgewijs weinig hoeft aan te betalen om vermogenswinst op een groot bedrag te realiseren.

Voorbeeld 2)

Stel u koopt voor $ 10.000 één contract T-bonds, wat u het recht geeft om op een latere datum voor een afgesproken prijs van $ 100.000 T-bonds te kopen. Dezelfde stijging als in voorbeeld 1) betekent hier een mogelijke vermogenswinst van $ 30.000 of meer. De risico’s aan dit alternatief III zijn enigszins groter dan in alternatief II, maar daarom zijn de winstmogelijkheden ook groter.

Bij de meeste banken kunt u de eerste twee alternatieven eenvoudig uit laten voeren. Het derde alternatief zou eventueel wat problemen kunnen geven. Capitalistic Enterprises Inc. kan alle genoemde alternatieven voor u bereikbaar maken voor bedragen van $ 10.000.

Edele metalen

Laat u a.u.b. niet van de wijs brengen als men u vertelt dat goud en zilver enorm gedaald zijn in prijs. Natuurlijk, er heeft een daling plaatsgevonden, maar uitgedrukt in guldens is er niet zoveel veranderd. Ik raad u nu aan om te overwegen 20% van uw vermogen in edele metalen te beleggen. En wel op de volgende wijze:

1. Bepaal hoeveel u totaal in edele metalen wilt beleggen.

2. Deel dit bedrag in 12 gelijke porties en koop elke maand ter waarde van zo’n portie. U krijgt dan een goede gemiddeld lage prijs als u over een jaar uw aankopen uitsmeert.

3. De eerste 8 porties zou ik aan zilver besteden, daarna goud kopen. Dit omdat zilver (u las het hier al eerder) vermoedelijk procentueel meer zal stijgen dan goud.

Tegelijkertijd kunt u nu beginnen te overwegen om langzaam weer goudmijnaandelen te gaan kopen. Hierover volgende maand meer.