Het scenario, dat in deze rubriek regelmatig geschetst is ligt aardig op schema. De dollar begint te dalen, enerzijds omdat “men verwacht” dat de rente in Amerika omlaag gaat, anderzijds omdat een reactie naar beneden hoognodig was. Ons advies om uw dollars in februari te kopen, of anders ver in het najaar, begint vruchten af te werpen. Elke dag is er nu wel een of ander bericht over de slechte economische toestand in Amerika. Zij die de Dow Jones index volgen, zagen al enorme dalingen in de gemiddelde waarde van veel aandelen. Toch is nu nog niet het tijdstip aangebroken om aandelen te gaan kopen. Laten we eerst een reactie naar boven hebben om in het volgende dal te beginnen met voorzichtig wat opties te kopen.

Ondertussen zagen we leuke stijgingen in de goudprijs. Wederom: zij die ons advies volgden en vanaf februari elke maand een gedeelte hebben gekocht, zitten nu al op goede winsten. Denkt u nu niet dat de goudprijs nu binnen een jaar verdubbelt, maar dat u hierbij meer dan gemiddelde vermogenswinst kunt behalen is voor mij zeker. Let ook op de goudmijnaandelen. Hier is procentueel veel meer mogelijk dan in goud zelf. (Dat geldt overigens ook voor prijsdalingen.)

Advies blijft dus systematisch aankopen van goud, zilver en goudmijnaandelen. De rest van liquide middelen op termijn vastzetten. Regelmatig ontvangt de redactie van de Vrijbrief vragen op het gebied van beleggen. Ik probeer die zo goed mogelijk op te lossen. En dit leidde tot de gedachte om in deze rubriek af en toe vragen van lezers op te nemen.

Dus als u iets wilt weten over beleggen, belasting en wat al niet meer in deze rubriek behandeld wordt, schrijft u dan even en ik zal proberen een goed antwoord te geven, of u door te verwijzen naar experts op het betreffende gebied. Ik geloof namelijk dat vragenrubrieken zinvol zijn (ook al stuurt u zelf geen vragen in). Er worden dan ook onderwerpen behandeld waarover ik anders niet zou schrijven. En omdat de vraag voor het antwoord staat, kunt u eenvoudig de onderwerpen overslaan waar u niet in geïnteresseerd bent. Let wel: alleen vragen van abonnees op de Vrijbrief zullen beantwoord worden. Hopelijk levert een antwoord u genoeg op om vele jaren uw abonnementskosten te betalen.