Hoewel de gaten in de Nederlandse en Belgische overheidsbegrotingen steeds groter worden, blijft de rente nog dalen. Binnen enkele maanden is die daling echter voorbij, want als de tekorten groter worden, moet de overheid meer lenen en gaat de rente omhoog. De renteverwachting is dus: voorlopig nog iets omlaag (tot rond 12% in Nederland) en dan een tijdje op dat niveau alvorens weer te gaan stijgen.

De al eerder aanbevolen obligaties hoeven nu nog niet verkocht te worden, maar wel binnen enkele maanden.

Edele metalen blijven zo’n beetje hangen op hun weerstandsniveau. Dan gaat het weer een tikje naar boven, maar even snel valt het weer terug. Wanneer de rente zich gaat stabiliseren en we weer iets uit de recessie komen, moet u wel uw belegging in deze middelen gereed hebben, want dan is er geen houden meer aan. Dan realiseert iedereen zich namelijk op hetzelfde moment dat de inflatie nooit is weggeweest en dat edele metalen één van de weinige investeringen is die zekerheid bieden.

Om niet al te veel risico te lopen raadde ik u aan om maandelijks 1/12 deel van het voor edele metalen gereserveerde geld te beleggen. Een verdere beveiliging is om nu te beginnen met het aankopen van enkele goudmijnaandelen, zodat u toch ook nog op dividenden van ± 20% kunt rekenen.

Nu u alleen maar slecht economisch nieuws hoort en velen hun aandelen aan het verkopen zijn, is december een goede gelegenheid om selectief enkele Amerikaanse aandelen te gaan kopen. Hoe slechter het nieuws, hoe lager de prijzen, hoe groter de mogelijkheden. Hoewel de dollar de laatste tijd wat gezakt is, verwacht ik niet dat deze veel verder daalt dan Hfl. 2,33. Het dollarrisico is dus enigszins te overzien.

Nu we vlak voor een nieuw jaar staan is het goed dat u weer eens “de balans opmaakt” van uw portefeuille. U weet dat ik er een sterk voorstander van ben om een beleggingsportefeuille te splitsen in drie delen:

  1. Een vaste portefeuille, waarin veilige, zekere beleggingen zitten, zoals uw eigen huis, goud, zilver, e. d.
  2. Een variabele portefeuille, waarin beleggingen zitten die u binnen afzienbare tijd weer wilt verkopen (met winst). Hierin horen aandelen goudmijnen, obligaties, eventueel ook edele metalen e. d.
  3. Een speculatieve portefeuille, waarin alleen dat geld komt dat u bereid bent eventueel te verliezen, in ruil voor een kans op grote winst. De goederentermijnmarkt hoort in deze categorie.

Besteed serieus voldoende tijd aan dit werk; u zult er in 1982 voordeel van hebben.