Nu de oliebollen en de dag van de goede voornemens al weer enige tijd achter ons liggen, wil ik even stilstaan bij de verwachtingen voor 1982, en natuurlijk ook wat deze voor u kunnen betekenen.

  1. Hogere belastingen, of die nu solidariteitsheffing, of aftapping prijscompensatie/vakantietoeslag heten: de inkomens zullen er op achteruitgaan
  2. Naast een achteruitgang van het besteedbare inkomen zal met dat mindere ook nog minder gedaan kunnen worden vanwege prijsstijgingen/inflatie, accijnzen en andere belastingen op producten
  3. Doordat de overheden hun steeds grotere tekorten trachten op te heffen door steeds meer te lenen, blijft de rente hoog. Ook al omdat uitleners zich weer zorgen gaan maken voor inflatiestijging
  4. De recessie die in Amerika nog wat druk naar beneden op de rente kan gaan geven, zal ook in Europa groot blijken te zijn. Veel rentedaling is er echter in Europa niet meer te verwachten

Wat geeft het bovenstaande nu voor mogelijkheden om te beleggen en/of de overheidsinvloed zo klein mogelijk te maken?

  1. Maak nu reeds een aantekening in uw agenda dat u in september nagaat of het voor u zinvol is aan aftrekposten zoals lijfrentebetalingen mee te doen. ledere gulden die u legaal minder belasting hoeft te betalen is het eerst verdiend
  2. Dat de inflatie hoog blijft is zeer waarschijnlijk. Zeker voor de langere termijn zijn daarom zilver en goud goede beleggingen. Ook hier geldt echter: doe dit stap voor stap. Dat de goudprijs nauwelijks steeg na de machtsuitbreiding in Polen, hebben we te danken aan Rusland. Dit land verkocht de afgelopen tijd zeer veel goud om daardoor dollars te krijgen welke weer nodig waren om een deel(tje) van de Poolse schulden af te lossen. Het gevaar dat Polen “de druppel is die het kaartenhuis van de grote internationale banken ineen doet storten”, is nog steeds niet geweken
  3. Omdat veel beleggers vooruit trachten te zien zal, voordat de recessie geëindigd is, de aandelenbeurs hierop vooruit lopen. Een 30% stijging van Amerikaanse kwaliteitsaandelen is voor 1982 niet onmogelijk
  4. Licht speculatief, maar met goede kansen, is de Belgische aandelenmarkt. De nieuwe regering, voor zo lang het duurt, zal trachten de economie stimulansen te geven
  5. Prijzen van huizen zullen in het algemeen niet veel verder dalen. Behalve premiewoningen wordt er nauwelijks nieuw gebouwd, wat zelfs zou kunnen leiden tot een lichte verbetering in de prijzen