Deze keer een aantal algemene richtlijnen die samenhangen met beleggen.

Alvorens u overweegt te beleggen kijkt u natuurlijk of, en hoeveel u te beleggen heeft. Rekening wordt gehouden met uw situatie: welke uitgaven gaan in de toekomst van het spaargeld af, wat zou er nog meer te verwachten kunnen zijn?

Wat is uw doelstelling of reden om te beleggen? Wilt u vermogenswinst omdat u in een hoge belastingcategorie zit, of wilt u aanvullend inkomen? Vanzelfsprekend betrekt u ook uw aard bij de beslissing of en hoe te beleggen. Kunt u bijvoorbeeld ’s nachts niet slapen omdat u bepaalde aandelen bezit, verkoop dan die aandelen en overweeg uw geld gewoon op rente te zetten. Al het voorgaande overwogen hebbende, kunt u het volgende onderscheid maken in beleggingen:

Vaste: dit zijn beleggingen die u voor uw rust neemt. U handelt er niet mee, maar ze zijn bedoeld hun waarde in allerlei situaties te behouden. Bijv. een eigen huis of blokjes goud en zilver kunnen hieronder vallen.

Variabele: waarbij u tracht van de veranderingen in de markt gebruik te maken. Bijv. door obligaties te verkopen als u rentestijgingen verwacht, of door aan- en verkoop van aandelen. Normaal gesproken vindt in dit deel van uw portefeuille het meeste beheer plaats.

Speculatieve: Alleen als u het heel zeker weet en begrijpt dat als er grote winstkansen zijn, er ook grote verlieskansen zijn. Natuurlijk hangt er geen bordje aan een belegging waarop de mate van risico staat (ook geen bordje met gegarandeerde winst). Toch weet u waarschijnlijk wel wat ik bedoel: Philips en Petrofina zijn veiliger dan Holec en Tilburgsche Hypotheek Bank. Ook voor uw rust is uw eigen inschatting belangrijk.

Is uw portefeuille voldoende groot om nog verder te spreiden, dan adviseer ik ook een geografische spreiding door te voeren. Veel mensen wonen, verdienen, beleggen, zijn staatsburger in een en hetzelfde land. We willen allemaal dat de overheid minder greep op ons heeft, maar ondertussen leven we op een zodanige manier dat die overheid een maximale greep op ons heeft.

Wat let u om tijdens uw vakantie geld in het buitenland te beleggen, of om uw bank te vragen uw blokjes zilver in Zwitserland neer te leggen? Dat laatste doen veel banken al automatisch, want dat scheelt BTW.

De volgende stap is een algemeen beeld te vormen van de beleggingsmarkt. “Wat zou er in de toekomst kunnen gaan gebeuren”. Op die “basis” baseert u uw specifieke beleggingen in de verscheidene groepen. Op deze plaats probeer ik te schetsen wat ik als scenario zie. U bent natuurlijk volledig vrij om dat scenario te volgen of naar uw mening te verbeteren. Mijn scenario is nu (op basis van ontwikkelingen wordt dit steeds aangepast):

a) Er is nog iets van rentedaling mogelijk, maar het eind van de dalingen is in zicht. Begin obligaties te verkopen en overweeg een hypotheek nu voor lange tijd af te sluiten indien u een huis wilt kopen (vaste portefeuille).

b) De economie is zich steeds meer aan het verbeteren. Dat is gunstig voor iedereen, zelfs voor de overheid want die krijgt meer belasting binnen en keert minder werkloosheidsgeld uit. Aandelen kunnen in zo’n situatie flink stijgen. Let nu vooral op de achterblijvers (die fondsen die procentueel nog niet zo gestegen zijn in vergelijking met de andere).

c) Inflatie zal ongetwijfeld weer zijn kop opsteken. Om u daartegen te beschermen of om er aan te verdienen, adviseer ik edele metalen te kopen.

d) Dan gericht op de speculatieve portefeuille, uitgaande van punt c, zijn er een aantal mogelijkheden om te beleggen in beginnende goudmijntjes, Vinden ze wat en produceren ze goedkoop dan verdient u veel; vinden ze niets, dan verliest u vaak alles.

Dichter bij huis zou u kunnen overwegen pandbrieven Tilburgsche Hypotheek Bank op speculatieve gronden te kopen. Misschien keert men 75-80% uit, terwijl de papieren voor minder dan 60% gekocht kunnen worden.

Overigens, de gemiddelde verdeling bij mijn cliënten is: 50% vast, 25% variabel en 25% speculatief.