Afgelopen weken is weer gebleken dat zelfs in goud er geen vanzelfsprekende of alleen maar stijgende prijzen zijn. Terwijl goud relatief laag geprijsd was in US dollars, bleek ook deze prijs nog te hoog ($ 415) en viel het edele metaal tot .$ 385. Wat kunnen we hiervan leren?

Allereerst dat “de markt” altijd gelijk heeft en dat interpretaties door uzelf of experts niet altijd juist hoeven te zijn. Vaak wordt een interpretatie al vertroebeld door de positie die de betreffende persoon in de markt heeft: heeft hij juist veel gekocht en ziet hij daarom elke marktactie als een indicatie voor stijgende prijzen, of andersom?

Verder leert ons de recente daling dat “vaste ervaringen uit het verleden” in de beleggingsmarkt vaak een kort leven hebben, ik noem er u een paar:

– als de $ stijgt, daalt goud: vaak waar, afgelopen weken niet;

– als de rente daalt, stijgt goud: vaak waar, ook nu niet.

Meestal is één factor voor een bepaalde tijd prijsbepalend. De afgelopen weken was dat de angst dat bepaalde landen hun goudvoorraad zouden moeten verkopen om aan hun verplichtingen te voldoen. Dit zou zoveel aanbod geven dat daardoor de prijs omlaag moet. Op zich een heel plausibele verklaring, maar wat gebeurt er nog meer? In vergelijking met goud dalen platina en zilver (beide ook industriële metalen en dus nu in een stijgende economie meer gevraagd) procentueel veel meer. Vragen en inconsequenties waar ook ik nu geen verklaring voor kan geven. Wel een les geven.

Gezien de onzekerheid en onvoorspelbaarheid, dienen we uiterst voorzichtig te zijn. Dat is best, maar wat doe je met een dergelijke les? Een ding is (en dat hebben wij hier al herhaaldelijk geadviseerd): spreidt uw aankopen van edele metalen over een grote periode. Tussen nu en een half jaar zal de inflatieangst toenemen, dus koop uw edele metalen gespreid over dat jaar.

Een andere conclusie die we kunnen trekken is dat in situaties waarbij niet duidelijk is welke kant een markt opgaat, we beter even kunnen wachten met wat te doen of ons risico beperken door gebruik te maken van opties.

Voor een betrekkelijk laag bedrag kunt u goud- en zilveropties kopen in Nederland. Bijvoorbeeld de call zilver maart 12 kost 50 dollarcent, hetgeen betekent ongeveer ƒ 375 vanwege het aantal van 250 ounces. Dat betekent dat wanneer zilver tussen nu en maart van $ 10,20 naar $ 13 zou gaan, u uw belegging verdubbelt, terwijl het risico maximaal ƒ 375 plus bankkosten is. Dat risico is dan ook wel duidelijk aanwezig, want zo’n optie is na half maart niets meer waard.

De rente is nog steeds in een dalende tendens . Dat gaat niet eeuwig zo door. Daarom moet u nu plannen maken om obligaties te gaan verkopen. Ook weer gespreid over een periode van ongeveer een halfjaar, want precies het rentedal aangeven kan niemand. Nu in Nederland een concurrentieslag tussen banken is begonnen om de laagste hypotheekrente te geven, moet u nog eens nagaan of u een hypotheek gaat nemen, of uw bestaande zinvol kunt omzetten.

De volgende concurrentieslag in uw voordeel is de lijfrenteaftrekpost, waarover u elk jaar vele advertenties ziet. Indien u in Nederland geld te beleggen heeft, en Nederlandse belastingaftrekposten kunt gebruiken, adviseer ik de beste aanbieding uit te zoeken en er gebruik van te maken.

Los daarvan onderzoeken we nu de wettelijkheid van een andere aftrekpost en daar hoop ik u volgende keer over te berichten.

De Belgische franc staat weer zwak en ik vrees dat er nog een devaluatie in dit jaar zal plaatsvinden.

2 REACTIES

 1. Geachte heer Jongen,

  Kunt u mij ook zeggen waar ik die Zilver-opties kan kopen.

  Met vriendelijke groet,

  Egbert Knoef

 2. Metaal Opties worden niet (meer) op de Euronext verhandeld,
  Dus moet u naar de VS, Chicago en NY, weinig banken werken daar hier kosten vriendelijk aan mee.

  Wel zijn er Ned. Duitse en Zwitserse banken die allerlei warrants ( let wel op de grootte van het warrant contract en het minimum aantal waar in gehandeld kan worden) op allerlei looptijden en strike prijzen hebben uitgegeven in goud en zilver.

Comments are closed.