De mogelijkheden en onmogelijkheden op beleggingsgebied hebben wij onlangs beschreven in het TIS-Bulletin. Onder het hoofdstuk “Angst en Hebzucht” wordt getracht enkele van de meest actuele onderwerpen samen te vatten en u de mogelijke gevolgen voor beleggingen uit te leggen. Als u even een kaartje stuurt, krijgt u het bulletin gratis toegestuurd. Het betekent dan meteen dat ik die artikelen hier niet hoef te herhalen.

Deze keer wil ik het vooral hebben over de aandelenmarkt. Op korte termijn denk ik dat in de aandelenmarkt nogal wat mogelijkheden zijn. Economisch gaat het namelijk best goed met Amerika, Nederland en Duitsland. In Duitsland zijn de stakingen over en moet men weliswaar schade inhalen, “an sich” gaat het daar goed. Zonder stakingen zat het al goed in Nederland en de V.S. Probleem in de V.S. is de nog steeds hoge(re) rente, die weer tot een hogere dollar leidt. Eigenlijk kan die dollar niet hoog blijven, want het handelsbalanstekort loopt in de V.S. nog steeds op. Dus zou normaal gesproken de dollar omlaag moeten. Echter de rente, of liever het renteverschil met andere landen is te hoog om die dollar omlaag te laten gaan. Zodra de rente in Europa hoger wordt, en dat is nu op gang gekomen, zou de dollar omlaag kunnen.

Samengevat: alle drie genoemde landen hebben een goede economie, maar in de V.S. hebben we dollarrisico en in Duitsland moet verlies ingehaald worden. Blijft Nederland over. Bezien we dan in Nederland de mogelijkheden en vergelijken we die met andere landen, dan springt Nederland er wat betreft aandelen goed uit in positieve zin. Veel aandelen zijn hier namelijk goedkoop als we kijken naar de koers/winstverhouding. Dat laatste is het aantal keren dat de winst in de prijs van het aandeel zit. (B.v. Kon. Olie verwacht dit jaar ca. ƒ 37,50 winst te maken. De prijs is nu ƒ 150,-, dus geeft dat een koers/winstverhouding van 150/37,5 = 4. In het algemeen mag zo’n verhouding 8 a 10 zijn voor “gewone” aandelen. “Dus” is Koninklijke Olie goedkoop. Dat geldt voor veel meer aandelen: AKZO, Fokker, HCF, Macintosh, enz. Niet dat de koers/winstverhouding het enige criterium is; verwachtingen, waarde, enz. spelen ook een rol. Maar u zult in andere landen lang moeten zoeken naar dat soort gunstige koers/winstverhoudingen. Ik adviseer dan ook om nu gewoon Koninklijke Olie te kopen; verder AKZO en de andere aandelen. De moedigen kunnen eens proberen of call opties voor hen zinvol zijn. B.v. de call jan. 170 op 4,00 geeft u het recht om voor ƒ 4,- tussen nu en januari Koninklijke te kopen voor ƒ 170,-. Zodra de koers boven de 170 + 4 = 174 is, heeft u winst.

In België is eind ’84 kans op een koopgolfje voor aandelen i.v.m. belastingvoordelen. Wie in Belgische franken wil/moet beleggen zou nu aandelen kunnen kopen. Echter met het risico van een waardevermindering van de frank als er in september een “herschikking” komt. Als in Nederland de gedeeltelijke belastingaftrek bij aankoop van effecten doorgaat, versterkt dit nog ons voorgaande advies.