Om te beginnen eerst het volgende: deze rubriek is bedoeld voor alle Vrijbriefabonnees. Daarmee bedoel ik dat niet alleen “vermogende” mensen deze rubriek hoeven te lezen. Als er hier geschreven wordt over goud kopen, dan kan dat soms overkomen alsof dit alleen bedoeld is voor mensen die enige tonnen (ƒ) of miljoenen (Bfr.) te besteden hebben. Het maakt echter (procentueel) nauwelijks iets uit of u f 100 of ƒ 100.000 besteedt aan een goudaankoop. Gouden munten, kleine baartjes, het kan allemaal voor “kleine” bedragen. U kunt nu b.v. een gouden 1/10 Kruger Rand kopen voor ƒ 190.

Wilt u met een “klein” bedrag in edele metalen speculeren, dan kan dat zelfs ook. Namelijk op de optiebeurs.

B.v. kunt u voor $ 240 het recht kopen om tussen nu en augustus 10 ounce goud voor $ 450 per ounce te krijgen. Anders gezegd, voor ƒ 650 speculeert u dat een hoeveelheid goud van ƒ 13.000 tussen nu en augustus meer dan 12% in waarde stijgt.

Uw risico blijft beperkt tot ƒ 650, maar die kunt u dan ook volledig kwijt zijn. Zou goud echter van nu $ 433 tot $ 500, tussen nu en augustus, stijgen, dan verdubbelt u in 4 maanden uw speculatie.

Zoals ik ook al de vorige keer schreef: tussen nu en augustus is het zinvol om stap voor stap te beginnen met goud aankopen (zilver en palladium natuurlijk ook). De gelden op deposito brengen steeds minder rente op. Het is nu te overwegen om die gelden in Duitse marken om te zetten. Er is uiteindelijk meer van de mark dan van de gulden te verwachten.

De waaghalzen onder u zouden even hun deposito’ s in Belgische franken kunnen aanhouden. Voorlopig is er namelijk even rust op het valutafront en de rente op franken is hoger.

Dat brengt mij op de waarschuwing voor sommige Belgen (natuurlijk niet onze abonnees I ). Gezien de “kontrole” maatregelen van de Nederlandse overheid (invallen, razzia’s) in banken, is het in sommige gevallen mogelijk dat rekeninghouders die zich niet kunnen/willen identificeren hun geld kwijt zijn aan de bank. Dit geldt vooral voor Belgen die onder een andere naam of onder nummer een rekening openden. In dit soort gevallen is het dus zaak om maatregelen te treffen.

Tip

Voor diegenen die nog particulier verzekerd zijn in Nederland het volgende in verband met specialistische hulp. In sommige Nederlandse ziekenhuizen zijn een aantal specialisten in dienstverband; in tegenstelling tot (nog) de meerderheid van zelfstandige specialisten. Die dienstverbanders staan op de loonlijst van het ziekenhuis en het ziekenhuis stuurt u de rekeningen voor hun verrichtingen. Nu is in sommige ziekenhuizen de situatie zo dat voor die verrichtingen van artsen in dienstverband, geen onderscheid gemaakt wordt tussen partikuliere en ziekenfondspatiënten. Iedereen krijgt het ziekenfondstarief in rekening gebracht. Dat kan soms 90% schelen!

Wat u dus zou kunnen doen als u een kwaal hebt en het niet zoveel uitmaakt wie u behandelt: informeer welke specialist in de buurt dienstverbander is en ga daar naar toe. Raar, maar soms waar.

Hoe dit nu verder moet met deze oneerlijke vorm van concurrentie ten opzichte van de vrijgevestigden?

Het kan hen alleen maar helpen als dit soort onzin meer in de openbaarheid komt. Hoogstens worden dan de tarieven gelijk getrokken.