Dr. L. Peikoff is het meest bekend om zijn cursussen op “Objectivistisch” gebied. Ook in Nederland zijn deze cursussen (op tape) te volgen. Wij publiceerden dit reeds eerder, en als u er meer over wilt weten kunt u contact met de redactie opnemen. Interessant is dat thans het reeds jarenlang aangekondigde boek van Peikoff: “The Omineus Parallels” is gereedgekomen. We lazen in The Objectivist Forum dat het boek gepubliceerd zal worden in het voorjaar 1982 door “Stein and Day”. Het krijgt een introductie door Ayn Rand.

Het onderwerp is de “onheilspellende parallel” tussen Duitsland in de tijd dat de Nazi’s aan de macht kwamen en het huidige Amerika. Dr. Peikoff stelt dat het Nazisme het onvermijdelijke gevolg was van een eeuwenlange filosofische ontwikkeling die “gevoel” hoger plaatst dan “verstand” en die de “gemeenschap” stelt boven het “individu”. Deze zelfde tendensen zijn thans aanwezig in Amerika, waardoor ook daar de weg voor een totalitair dictator open ligt.

Het lijkt een zeer interessant boek te worden en we zien er dan ook met veel belangstelling naar uit. Wij zullen u van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.