De volgende twee, voor u misschien ook intrigerende, vragen, met een samenvatting van de antwoorden, beluisterde ik op een audiocassette An Evening with Barbara Branden*. Een interessant bandje, waarop Barbara Branden een praatje houdt over haar boek The Passion of Ayn Rand* na afloop waarvan gelegenheid tot het stellen van vragen werd gegeven.

Vanwaar Ayn Rand’s vijandigheid ten opzichte van het libertarisme?

Barbara Branden antwoordde hierop dat zij dat ook heel vreemd vond. Een paar redenen weet ze wel. De Libertarische Partij, Reason Magazine, een groot aantal organisaties, veel mensen die libertariër werden, zijn eigenlijk allemaal Ayn Rand’s baby’s. De Libertarian Party is zelfs regelrecht uit haar ideeën geboren.

Ayn Rand vond het echter te vroeg, en daarom nutteloos om al die politieke acties te ondernemen. De filosofische ontwikkeling had voorrang. Ze vond dat het onmogelijk was en een verkwisting van tijd. Het zou waarschijnlijk in een ramp eindigen en daarom de beweging voor de vrijheid schade berokkenen.

Wat echter nog onfortuinlijker was: Ayn Rand ontmoette bepaalde personen die zichzelf libertariër noemden en ontdekte dat sommige van hen anarchisten waren, wat een gruwel voor haar was. Ook ondervond ze dat andere libertariërs geen echt filosofisch systeem als basis hadden, maar werden aangetrokken door de politieke principes van het libertarisme.

Het gevolg was dat ze de hele partij en de hele beweging verdoemde.

Voorts is het voor Barbara Branden onbegrijpelijk omdat het helemaal niet met de feiten overeenstemt, dat Ayn Rand ervan overtuigd was dat de libertariërs haar ideeën wel gebruikten, maar haar niet de eer ervan gaven. Terwijl, overwegend, ze haar in feite alle mogelijke eer gaven. “Maar wanneer Ayn van iets overtuigd was, was ze er niet vanaf te brengen. In dit en vele andere gevallen, baseerde ze haar besluit op minimale bewijsgronden. En het is tragisch, want had ze zich laten zien op een Libertarische Partij bijeenkomst, als ze haar steun had gegeven, dan zouden de resultaten onvoorstelbaar zijn geweest. Ze had zo veel kunnen doen voor een zaak waar ze in geloofde, maar ze deed het niet. Ze was ervan overtuigd dat het helemaal verkeerd was, en dat was dat.

Hoe komt het dat er nu nog steeds zo veel objectivisten zijn die het libertarisme veroordelen?

Volgens Barbara Branden komt dat omdat sommige mensen (gelukkig maar weinig) nog steeds vasthouden aan het idee als zou er een absolute eenheid bestaan tussen Ayn Rand de persoon, met de haar eigen karakteristieke ideeën en gezichtspunten, én de objectivistische filosofie.

“Ayn Rand was tegen het libertarisme? Uit! Daarom is het slecht. Ik weet geen enkele andere reden.”

Voetnoten

*) An Evening with Barbara Branden (audiocassette; 90 min) $ 12,95 (Laissez Faire Books). Libertarisch Boekcentrurn: ƒ 40,-.

*) The Passion of Ayn Rand door Barbara Brandon (gebonden) $15,95 (Laissez .Faire Books). Libertarisch Boekcentrum ƒ 49,-.