Dat het goed gaat met het Libertarisme hebben we al een paar keer geschreven. Nu laten we dat ook nog tot uitdrukking komen door de VRIJBRIEF in een nieuwe jas te steken. Een teken van verdere groeil

De bijeenkomst van de Europese vertegenwoordigers van LIBERTARIAN INTERNATIONAL in Amsterdam was weer een groot succes. Vooral nu er ook meer concrete dingen tot stand komen. Ook al vinden wij dat dat ailes veel te langzaam gaat, we zijn er toch blij mee. We troosten ons met de uitspraken van Milton Friedman die aantoont dat dergelijke maatschappijveranderingen nu eenmaal hun tijd nodig hebben.

Er is immers niets moeilijker dan de “meningen” van personen te laten veranderen. U zult dat persoonlijk ook wel te vaak ondervonden hebben.

Het nieuwe boek van Karl Hess, CAPITALISM FOR KIDS,zou een heel positieve invtoed kunnen hebben op het scheppen van een nieuwe maatschappij. Want deze betere maatschappij zal toch door de jeugd geschapen moeten worden.

Vooral het feit dat er steeds meer positieve dingen in het libertarisme gedaan worden, stemt tot tevredenheid. ln het verleden was er te veel alleen maar gekanker op regeringen en overheden. Nu steeds duidelijker wordt hoe “betrouwbaar” deze instanties zijn, komen velen vanzelf tot de konklusie dat het Libertarisme een beter alternatief te bieden heeft.

De filosofische aanpak van Jason Alexander toont aan dat we vlak voor de “vijfde intellectuele revolutie” staan, die weer samenvalt en ingeluid wordt door de reeds herkenbare komst van de “informatiemaatschappij”. Dit geeft ons allen fascinerende mogelijkheden genoeg om aan een betere toekomst te werken en er nog zelf van te profiteren ook.

ir. H.J. Jongen sr.

Voorzitter Stichting LIBERTARISCH CENTRUM