Bij de Presses Universitaires de France (PUF) werd een nieuwe reeks “Libre echange” tot stand gebracht die, naar de eerste titels te oordelen, een bijna onuitputtelijke bron van libertarische lectuur zou kunnen worden. Hier een klein overzicht.

Algemene inleidingen zijn “Les libertariens americains” van Henri Arvon en “Du liberalisme a l’anarcho-capitalisme” van Pierre Lemieux. Lemieux, een Canadese libertariër, brengt een goed overzicht van de libertarische ideeën, terwijl Arvon een bekende anarchist is, die de libertarische beweging beschrijft als een uitloper van meer individualistische anarchisten als Pierre Proudhon, Max Stirner en Benjamin Tucker. Wellicht zullen libertariërs en linksen (om verschillende redenen uiteraard) het meest hebben aan Arvons boek, terwijl b.v. liberalen m.i. het best met Lemieux beginnen.

Verder zijn er dan werken van Hayek en Nozick, die men aan de Franse titel onmiddellijk zal herkennen, nl. “Droit, legislation et liberte” (van Hayek) en “Anarchie, Etat et utopie” (van Nozick).

Titels die meteen ook de inhoud verduidelijken zijn: Pascal Salin: “L’ordre monetaire mondial”, Frédéric Bastiat: “Oeuvres economiques”, François Seurot: “Inflation et emploi dans les pays socialistes”, en Peter Bauer: “Mirage egalitaire et tiers monde”, dit laatste uit het Engels.

Tenslotte (en hier: “latet anguis in herba”) is er nog een boek over het boeddhisme, nl. “le bonheur-liberte” van Serge-Christophe Kolm, dat interessant is, omdat het opnemen ervan in precies deze reeks alvast aantoont dat het verband dat ik soms poog te leggen tussen de vrijheidsidee en bepaalde oosterse gedachtenrichtingen nu ook weer niet zó uit de lucht gegrepen is als sommige Belgische vrienden me willen doen geloven. Trouwens heeft ook Arvon, toevallig of niet, destijds in de reeks “Que sais-je?” een boekje geschreven over het Boeddhisme.

Kortom, een belangrijke en potentieel invloedrijke nieuwe reeks, interessant ook om aan te raden aan die mensen die (vooral dan in België) vlotter Frans dan Engels lezen. Bovendien kan men zich deze werken, zelfs in Vlaanderen, meestal gemakkelijker via de boekhandel aanschaffen dan dat met de meeste Engelse titels helaas het geval is.