Onder leiding van Prof.dr. P.B. Boorsma van de Technische Hogeschool is een rapport verschenen over overheidstaken. Door taken naar het bedrijfsleven af te stoten, zijn er forse besparingen mogelijk. Iets dat wij in ons blad ook al vaak gesteld hebben. Nu is er echter een rapport van een officiële instantie, en dat is wel een belangrijk argument om het bij onze politici op tafel te krijgen. Het rapport geeft talloze mogelijkheden om deze besparingen te verwezenlijken.

Het begin is er. Beter gezegd, er ligt een rapport klaar dat aangeeft hoe belangrijke verbeteringen in onze economie kunnen komen. Nu nog echt beginnen. Wij achten de kans op een echte uitvoering ervan uiterst gering, maar elk stapje is meegenomen.