Het Genkse bedrijf Electro-Thijs, de PVBA Demeyer en enkele Limburgse industriëlen gaan op 22 februari de NV Robotics and Automation Contracting (RAC) oprichten. Verantwoordelijken van de Limburgse Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij zegden de initiatiefnemers toe dat het bedrijf zich op de T-zone van Tessenderlo mag vestigen. Het zou het eerste bedrijf worden dat zich in een T-zone vestigt.

In een eerste faze wil RAC 10 hooggeschoolde arbeidskrachten tewerkstellen. Later moeten er dat 25 worden. Het bedrijf wil een robot ontwikkelen die voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 20 miljoen fr.

Uit: De standaard 3l/1/84