ter verdediging van

G O U D

een symbool voor

EERLIJKHEID

goud bedriegt niet, alleen mensen bedriegen

INTEGRITEIT

goud naar buiten toe is als naar binnen toe

SPAARZAAMHEID

goud is opgespaarde nietverbruikte energie

DOORZETTINGSVERMOGEN

goud verdienen en behouden een van ’s mens moeilijkste taken

ONAFHANKELIJKHEID

goud geeft onafhaneklijkheid van grijpgrage wereldhervormers en andere politici

TROUW

goud dient trouw de meester het waardig maar ontvlucht wie dat niet is

CREATIVITEIT

goud is geen bijbels manna vallend uit de hemel maar resultaat van heel hard werken en nadenken en

logica en weinig vergissingen

RECHTVAARDIGHEID

goud beloont indien eerlijk verdiend met fierheid en zelfbewustheid en comfort maar indien oneerlijk

verworven door dwang en roof en diefstal en bedrog straft met schuldgevoel en twijfel en verspilzucht

VRIJHEID

goud in betaling gegeven brengt tot stand vrije samenwerking tussen mensen enige alternatief bedelen

of dwingen en dwingen is steeds dreigen met al dan niet legaal geweld en illegaal geweld dat is roof

en moord’en diefstal en bedrog en legaal geweld dat is boete en gevangenisstraf en meestal beide tegelijk