Een jonge vrouw is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Dit vonnis werd deze zomer geveld door een rechter van de Amerikaanse staat California.

Voor diefstal? Nee. Zij is uitgesproken Libertariër en als er individuen bestaan die het verschil beseffen tussen mijn en dijn, dan zijn dat Libertariërs.

Voor oplichting? Ook niet. Hoogstens zou dit zijn voor zogenaamde oplichting van de belastingdienst, maar dergelijke activiteiten zijn eerder zelfbeschermend dan geweldinitiërend. Trouwens, dan zou je in Nederland en in de V.S. een nog zwaardere straf krijgen dan voor moord!

Norma Jean Almadovar werd veroordeeld tot drie jaar gevangenis op beschuldigingen van “uitlokking tot prostitutie”*, iets dat in het op bepaalde gebieden zeer preutse Amerika nog steeds strafbaar is. De achterliggende redenen voor haar arrestatie, aanklacht en opsluiting zijn anders.

De eigenlijke redenen hebben meer met het feit te maken dat Norma Jean zich veelvuldig heeft uitgesproken voor de vrijheid van de individu tijdens haar campagne als Libertarische kandidaat voor de zetel van Lt.-Gouverneur van California. *

Voor de meeste Libertariërs, en voor vele niet-Libertariërs, is zij vooral bekend geworden door haar sprekende verschijning op de posters voor haar politieke campagne waarin zij duidelijk als voorstander van individuele vrijheid en als tegenstander van dwang, collectivisme, bureaucratie, censuur, enz., figureerde.

Haar carrière kan beknopt worden beschreven als die van een yerkeersagente van dure call-girl, tot Libertariër. Zij is uitgebreid geïnterviewd door Penthouse en aangehaald door Playboy, beide gezaghebbende tijdschriften in Amerika die expliciete voorstanders zijn van vrijheid van de individu, ook op het vlak van sexüaliteit. (Hoewel geen van beide tijdschriften liberrarisch is, noch een volledig consistente filosofie voeren.) Sinds Norma Jean in de gevangenis zit zijn haar echtgenoot Victor Savant, advocaat, en vrienden bezig met een actie om haar vrij te krijgen: FREE NORMA JEAN. Daartoe wordt een info-brief verspreid, Norma Jean Watch Report, waarmee medestanders op de hoogte worden gehouden.

Een poging tot hoger beroep is in eerste instantie afgewezen maar verdere juridische stappen worden overwogen. Wat in ieder geval haar vrijlating zal bevorderen zijn brieven. Brieven aan de “bevoegde instanties” zoals rechters, de gouverneur en de openbare aanklager. Op de wijze waarop Amnesty International werkt ten behoeve van de vrijlating van gevangenen kunnen brieven druk veroorzaken en de overheidsfunctionarissen bang maken voor negatieve publiciteit. Uiteraard zijn brieven aan Norma Jean zelf ook zeer welkom.

De “Friends of Norma Jean” vragen alleen om kopieën van de brieven die u schrijft, zodat zij na kunnen gaan welke brieven aankomen bij Norma Jean in de gevangenis. Ook willen ze graag een overzicht hebben van het aantal brieven aan de gezagsdragers zodat die nog zwaarder onder druk gezet kunnen worden. Voor Libertariërs zijn voor alles individuen van belang. Uw brieven kunnen veel betekenen.