Reeds jaren geleden heeft de Nobelprijswinnaar Prof. Hayek gesteld dat het staatsmonopolie om geld uit te geven, afgeschaft diende te worden.

Net als met het uitvinden van de boekdrukkunst het geval is, schijnt thans op allerlei plaatsen het onafhankelijke geld uitgegeven te worden.

De bedoeling van dit artikel is u over deze ontwikkelingen te informeren. In latere stukken zullen we eventueel dieper op de materie ingaan. Als u ondertussen vragen en of interesse hebt om mee te doen, laat het ons dan weten.

In het April 1987-nummer van De Vrijbrief hebt u al kunnen lezen dat door Disneyland enkele miljoenen eigen DISNEYDOLLARS uitgegeven zijn. Er zijn al plannen van LIFHAS voor het uitgeven van LIBERS. U hebt kunnen lezen dat u deze al kunt bestellen. 50 Libers tegen de koers van 50 gulden of 900 Belgische Franks.

Los daarvan is door ILARO, een vereniging van Optimisten de PECU uitgegeven. Ook de PECU is op dit moment één gulden waard. Hij neemt echter elke keer als er dertig nieuwe personen lid worden 7,5% in waarde toe. Als de vereniging groeit, is dit dus een goede belegging. Zeker zolang ze het vol kunnen houden. Naast deze Pecu (die een blauwe kleur heeft), is er ook een “gecommercialiseerde Pecu”. Deze is gekoppeld aan de goudprijs.

Door Libertarian International wordt uitgegeven de SPOONER. Genoemd naar Lysander Spooner, een vrijheidsstrijder van 1808-1887. De Spooner is gekoppeld aan een basis jaarabonnement op FREEDOM NETWORK NEWS, en wel één Spooner is 1/4 van de abonnementsprijs. Er wordt ook nog gewerkt aan de koppeling met bv. de goudprijs. Een reeds jaren lopend systeem voor betalingen in goud wordt gebracht doorANTONY HARGIS. *

Naast deze “muntensystemen” zijn er ook een aantal werkende “girale” systemen. Zo kunnen we noemen het systeem LETS (Local Exchange Trading System). Met behulp van een computer worden de transacties van de deelnemers bijgehouden in waarde-eenheden van “groene dollars”. Elke deelnemer kan dan voor zijn tegoed goederen of diensten verkrijgen bij elke andere deelnemer. Het wordt daardoor een soort bartersysteem met eenvoudige verrekeningsmogelijkheden.

Op een dergelijke manier werkt het Duitse systeem: KUVOG: Kaufen Und Verkaufen Ohne Geld. Het systeem ACES: Alternative Currency Exchange System, biedt goede mogelijkheden om de locale systemen aan elkaar te koppelen waardoor handelen tussen de verschillende systemen onderling mogelijk is. Dit systeem wordt thans gebracht door FREENETWORKer André Spies.

Al deze mogelijkheden worden thans door een “Bankcommissie” bestudeerd. U zult er nog wel meer over horen.