Nu zelfs de V.V.D. in hijgende, maar gezien het onderstaande alleszins begrijpelijke haast is komen aanhollen om het referendum te torpederen, mogen we gerust zeggen dat daarmee de laatste kans verkeken is om van Nederland een nog enigszins representatieve democratie te maken. De enige werkelijk nog vrije en democratische landen ter wereld zijn de V.S. en Zwitserland. In die landen is men blijkbaar niet bang voor die kans op “demagogie” en “emotionele besluitvorming” waarover nota bene de redactie van onze eigen Telegraaf in een editorial haar bezorgdheid uitsprak, en waarom het referendum volgens haar “in ons politieke systeem niet thuishoort”. Demagogie is in Nederland dus slechts eenmaal in de zoveel jaar toegestaan, namelijk wanneer het erom gaat het voor die gelegenheid mondig verklaarde kiezersvee naar de stembus te krijgen. Over wat de regentenclub van wijze doctorandussen in Den Haag van plan is met ons te gaan doen worden we echter onwetend gehouden, en na de verkiezingen zijn we weer te dom om ons daarmee te mogen bemoeien. Voor ons eigen bestwil, want alleen zij weten wat goed voor ons is. Zeer tekenend voor deze arrogantie, en voor hun angst iets van hun almacht en alleenbeslissingsrecht te moeten inleveren was wel de uitspraak van Van Thijn destijds: ‘Goddank dat we in Nederland geen referendum kennen, want anders zouden we de doodstraf weer moeten invoeren.’ Nog een interessant feit: het invoeren van het referendum maakte deel uit van het officiële programma van de Centrumpartij. Is dat misschien de ware reden geweest voor de bijna hysterische heksenjacht die indertijd door politiek Den Haag op genoemde partij ontketend is? Over emotioneel gesproken, ik heb zo’n idee dat het kiezersvolk nuchterder en minder emotioneel is dan zijn regeerders.

J. Verheydt, Zutphen.