Bob Lefevre is op 13 mei overleden. Hij is 74 jaar geworden.

Robert was een van de grote persoonlijkheden in de libertarische beweging.

Hij is vooral bekend doordat hij de FREEDOM SCHOOL heeft opgericht, een school waar cursussen werden gegeven zowel voor libertariërs als voor het bedrijfsleven. Vooral voor deze laatste groep was het van belang om de essentie van de vrije economie te leren begrijpen.

Reeds in 1978 hadden we contacten met hem en hebben we geprobeerd om hem naar Europa te krijgen om zijn cursus ook hier te geven. Jammer dat dat toen niet gefinancierd kon worden. Eén van zijn vele stellingen is: “Als de mens goed is, heb je geen regering nodig; als de mens slecht is, of ambivalent, dan durf je er geen te hebben.”

We zullen proberen om op zijn werk in een volgend nummer terug te komen.

Bob was een grote persoonlijkheid. We zullen hem missen.