Naar aanleiding van het artikel van Jan Smid zijn er zoveel reacties binnengekomen dat de redactie heeft besloten om (waarschijnlijk in mei 1987) een “Kindernummer” uit te brengen. Iedereen die een bijdrage aan dit nummer wil leveren wordt verzocht contact op te nemen met: Jan Smid, Donizettilaan 12, 3055 SH Rotterdam, die de redactie van dit speciale nummer zal voeren.

Tevens heeft de redactie besloten om een aantal speciale nummers per jaar uit te geven, Iedereen die een idee heeft omtrent een onderwerp, wordt verzocht contact met de redactie op te nemen. We kunnen dan bespreken of dat onderwerp kan worden ingelast en wie de redactie van dat nummer zal voeren.