Het weekend van het Libertarisch Studiecentrum (LSC), 31-10 t/m 2-11-1986 was wederom een succes. Het was jammer dat het contact met de voorjaarsconferentie in Zuid Afrika niet tot stand is gekomen. De lezingen waren zeer interessant en leverden veel stof op voor onderlinge gesprekken.

Om lezingen en discussies niet een te groot deel van zo’n weekend in beslag te laten nemen, was er ruim tijd voor wandelingen uitgetrokken. Aangezien het dat weekend zeer veel regende, waren het slechts de enthousiaste wandelaars die van een wandeling in de regen gingen genieten. De anderen bleven binnen en hadden op die manier volop gelegenheid om buiten het geplande programma om met iedereen te discussiëren.

Libertarische moraal en ethiek was het motief van dit weekend. Dankzij de voortreffelijke manier waarop deze problemen door de sprekers zijn uiteengezet, weten we nu dat er nog veel gelezen en gestudeerd zal moeten worden, vooral ook te lezen wat andere dan de in dit weekend besproken auteurs erover te zeggen hebben, voor we enigermate tot een verantwoorde eigen visie kunnen komen.

Mogelijk zal dit in de toekomst leiden tot een nieuwe cyclus over dit onderwerp.

In verband met het feit dat de Conventie in 1987 in Griekenland is afgelast, hebben een aantal deelnemers aan bovengenoemd weekend besloten te onderzoeken in hoeverre het LSC-weekend in 1987 een bredere opzet gegeven kan worden om er een soort miniconventie van te maken. Zodra er enige zekerheid over plaats, datum en programma bestaat, zullen wij dat publiceren. Het ligt in ieder geval in de bedoeling om de miniconventie niet te duur te maken en (voor Nederlanders en Belgen) niet te ver weg.

Iedereen, die suggesties over een dergelijke miniconventie heeft, of wil meehelpen bij de organisatie, kan dat aan de redactie meedelen.