Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat de twee wegen waarlangs we het libertarisme moeten verbreiden zijn “de Vrijbrief” en de “Kringen”. De Vrijbrief spreekt voor zichzelf. Hoe meer abonnees hoe meer we ons vrijheidsideaal communiceren en uitdragen. De Kringen zijn plaatselijke groepen van libertariërs die één keer per maand bijeen komen. Deze bijeenkomsten hebben veel voordelen:

  1. U leert andere, gelijkgezinde, libertariërs kennen en kunt dan over allerlei onderwerpen van gedachten wisselen
  2. U leert uw eigen kennis over het libertarisme vergroten en verdiepen
  3. U hoort nieuwe ideeën en kunt deze meteen toetsen en bekritiseren
  4. Deze gedachtenuitwisselingen leiden tot een grotere objectiviteit
  5. Plannen om het libertarisme verder te verbreiden worden besproken
  6. Uw vraagpunten kunnen worden besproken en mogelijk opgelost
  7. U hoort het nieuws over het libertarisme zo snel mogelijk
  8. Het is nog gezellig ook

Regelmatige Kringbijeenkomsten zijn er in Den Haag/Wassenaar op elke laatste maandag van de maand; Rotterdam/Vlaardingen op elke eerste donderdag van de maand. U kunt geheel vrijblijvend eens komen kennismaken. Bel van tevoren even op naar het Libertarisch Centrum.

Mocht u erin geïnteresseerd zijn om in uw directe omgeving een Kring te starten, dan zullen wij u uiteraard daarbij helpen, o.a. met adressen van eventueel geïnteresseerden, of sprekers bij u introduceren. Ook daarover kunt u opbellen of ons schrijven.