Onze maandelijkse Kringbijeenkomsten worden steeds interessanter. De leden gaan elkaar beter kennen en de discussies worden beter en diepgaander. Basisbegrippen betreffende de vrije maatschappij worden steeds duidelijker. Het is daardoor niet meer nodig om elke keer weer uit te leggen dat bijvoorbeeld in de vrije maatschappij vooral de zwakkere mensen beter af zijn dan in de geleide overheidsmaatschappij waarin we nu zitten.

De Kring Rotterdam had op l oktober een discussie naar aanleiding van een gepubliceerd interview met professor Hayek. Diverse van zijn stellingen gaven aanleiding tot een uitgebreid gesprek. Hayek toont vanuit de economische hoek heel duidelijk aan dat alles wat de overheid (goed bedoeld) doet, toch verkeerd uitkomt. Het resultaat is steeds meer slavernij. U kunt geheel vrijblijvend eens naar een Kringbijeenkomst in Den Haag of Rotterdam komen.