De Kringen Den Haag/Wassenaar en Rotterdam/Vlaardingen vergaderen nu samen in Vlaardingen op elke eerste donderdag van de maand. Het blijkt nog niet zonder meer zo te zijn dat daardoor veel meer personen op een Kringavond aanwezig zijn. Is het reizen vanuit Den Haag naar Vlaardingen dan toch een te grote belemmering?

Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat de Kringbijeenkomsten de beste mogelijkheid bieden om:

  1. onze eigen kennis te verdiepen
  2. contacten met andere libertariërs te leggen
  3. iemand te introduceren

Als we nog steeds willen dat het libertarisme een toekomst heeft, dan moeten we het zo veel en zo goed mogelijk aan anderen overdragen. Naast de Vrijbrief biedt de Kring daar een goede gelegenheid voor.

Op de Kringavond in Vlaardingen op 7 januari werd de inleiding gehouden door de heer André Spies. Deze is een Zuid-Afrikaan die in Brussel woont. Hij vertelde oyer zijn libertarische ontwikkeling. Een van zijn stellingen is dat wij als libërtariërs te veel de collectivistische begrippen overnemen en ze daardoor versterken. Woorden als: staat, overheid, president, enz. horen daarom alleen tussen aanhalingstekens gebruikt te worden. Zijn volgende stelling is dat tussen mensen en de werkelijkheid “stories” of verhalen staan. Ieder vertelt zijn verhaal en ziet het verhaal van de ander maar gedeeltelijk. Dit is een van de hoofdredenen waarom het ons zo slecht lukt om aan anderen de libertarische gedachte over te brengen.

André Spies meent nu een sleutel gevonden te hebben en wel via het geluk (happiness). Iedereen wil gelukkig zijn en wil graag dat de mensen om hem heen dat ook zijn. Daarbij te bedenken dat:

  1. het mogelijk is om geluk spontaan te scheppen
  2. geluk “overdraagbaar” is (aanstekelijk werkt)
  3. het mogelijk is dat alle mensen gelukkig worden. Geluk is onbeperkt

Het criterium in ons handelen moet worden:

  • Maakt het mij gelukkig? (Zonder anderen te benadelen)
  • Maakt het alle anderen gelukkig?

Hierna ontspon zich een levendige, soms felle discussie, waarvan alle aanwezigen ook iets konden leren. Het onderwerp bleek zo belangrijk en interessant dat besloten werd om er over een paar maanden nog eens een Kringavond aan te wijden.

De ideeën van André Spies zijn zeer interessant en als het hem lukt om op deze manier het libertarisme sneller te verspreiden, dan heeft hij inderdaad een grote ontdekking gedaan. Wij zullen zijn verdere stappen met zeer veel belangstelling volgen en hem erbij steunen waar we dat maar kunnen.