In de Kring Rotterdam wordt de Libertarische filosofie doorgenomen aan de hand van de S.I.L. Position Papers. Dit blijkt zo nuttig te zijn, dat thans is besloten om van deze papers een Nederlandse bewerking te maken en uit te geven. Diverse Libertariërs nemen een onderwerp voor hun rekening en een redactie-commissie zal zorgen voor eenheid en bundeling. Deze commissie bestaat uit: Jan Smid, Jaap v.d. Starre en Ria Verspeek. Een van de eerste Onderwerpen dat al bewerkt is, is het oorspronkelijke “Sexism and Individualism”, geschreven door Don Ernsberger en Jarret Wollstein, vertaald door A. Tellier en bewerkt door de commissie. Wij publiceren dit elders in dit nummer.

Op de avond van 7 april verscheen de Kring-voorzitter J. v.d. Kooi met een groot pak onder de arm. Er bleek in te zitten de “oorkonde” die het vorig jaar op een Trefpuntbijeenkomst in Utrecht was toegezegd aan Hub Jongen. Op echt perkament zien we vogels die uit hun gevangenschap ontsnappen en buitelend hun vrijheid tegemoet vliegen. Hub Jongen relativeerde de “benoeming” tot “Vader der Nederlandse Libertariërs” maar hij was er toch wel erg blij mee.

Jan v.d. Kooi besprak voorts de Position Paper “Transport en Regulatie”, wat hij op een zeer deskundige manier deed. De discussie was dan ook erg geanimeerd,