Vindt U ook dat gesprekken en artikels hierover meestal zo irrationeel verlopen dat de werkelijke feiten steeds meer op de achtergrond raken?

Kruisraketten of SS-20 raketten zijn geen op zichzelf staande zaken. Ze zijn een (groot) facet van de totale verhoudingen die er bestaan tussen de verschillende volken en landen. Er is zelfs geen principieel verschil tussen een atoombom of een “gewone” bom. Door beide worden mensen en goederen vernietigd. De atoombom doet dat alleen maar op een grotere schaal en de gevolgen zijn langer merkbaar.

De kern van de zaak ligt bij de verhouding tussen mensen onderling. Zelfs binnen de grenzen van een land vinden de meeste mensen dat je meningsverschillen maar moet oplossen met behulp van geweld. Als je iets graag wilt hebben, dan zorg je dat je voldoende personen achter je krijgt, en zodra je meer dan 50% van de stemmen hebt, kun (mag?) je geweld tegen de rest gebruiken. Logisch dat met deze mentaliteit geen wereldvrede mogelijk is.

De meeste libertariërs vinden wel dat als iemand anders geweld tegen je initiëert, dat je je dan mag verdedigen. En dat speelt ook in de kwestie van de kernraketten.

In Free World Chronicle zijn twee artikels geplaatst over Defensie. (Uiteraard in het Engels.) Eén van Mike Dunn (pro) en één van Jeff Hummel (contra). We hopen daar later nog op terug te komen, maar als U al een kopie van beide artikels wilt hebben, kunnen wij U die sturen. Maak dan ƒ 3,- of BF 55,- over op een van onze rekeningen.

Europese vertegenwoordigers van Libertarian International kwamen op 22 april bijeen in Kopenhagen. Ook daar werd o.a. over onze houding ten opzichte van “defensie” gesproken. Daarbij bleek dat zelfs grote meningsverschillen in een positieve sfeer besproken kunnen worden. Er werd samen gezocht naar de feiten, en de meningen werden op vriendschappelijke wijze geanalyseerd. Discussiëren op deze (libertarische?) wijze geeft voldoening voor zowel de vóór-als tegenstanders. Ook daar zullen we in de toekomst nog op terug komen.