De conventie van de Libertarian Party werd tot ieders verbazing bezocht door een 700-tal deelnemers. Dit was al direct een teken dat de achteruitgang van de LP niet verder gegaan was, integendeel. Dit maakte al direct de sfeer nog beter.

Behalve de hiervoor genoemde kandidaten, waren er ook nog Jim Lewis en Harry Glen die zich beschikbaar stelden.

De eerste dagen werden voor een groot deel besteed aan het bekendmaken van de eigenschappen van de kandidaten. Ook door onderlinge debatten en vragensessies. Veel gesprekken en het “lobbiën” kon men beluisteren in de wandelgangen. Posters, stickers, badges en folders versterkten dat.

Eigenlijk waren de twee enige personen die echt een kans op de eerste plaats hadden Ron Paul en Russell Means. Het kwam er op neer dat men de eerste eigenlijk te “rechts” en de tweede te “links” vond. Dus mogelijk niet voldoende “echte” libertariërs. Terwijl dit alles aan de gang was, waren er nog veel andere zaken die parallel liepen.

Het comité dat aan het partij-programma werkte, en het comité dat aan de partij-organisatie werkte, vergaderden vele uren. Iedereen die in deze discussies geïnteresseerd was, kon gaan luisteren. En vaak was dat nog heel interessant ook!

Ook liepen parallel hieraan een groot aantal seminars over verschillende onderwerpen. Marshall Fritz had o.a. een hele serie seminars en workshops over het verbreiden van de libertarische filosofie.

In de wandelgangen waren veel “stands” waar allerlei libertarische groepen hun boeken en/of andere producten bekend maakten. Heel gezellig.

Gezellig waren ook de gezamenlijke ontbijten, (met toespraak!) en het banket waarop de gekozen presidentskandidaat werd gehuldigd.

Gekozen werd RON PAUL, en wel meteen in de eerste ronde. ANDRE MARROU werd gekozen tot kandidaat- vice-president.

Over deze personen zullen we in de toekomst nog wel meer horen. Dit geldt ook voor Russell Means die zich nu kandidaat gesteld heeft voor een positie in één van de Staten.

De conventie en zijn “circus” was een gebeurtenis om niet licht te vergeten.