“Belasting, recht op onrecht”

Libertarisch Trefpunt – 20 oktober 1984 te Utrecht.

De sprekers zijn zeer deskundig op het gebied van Belastingen, Financiën, en wat daarmee samenhangt:

DR. H. GODSCHALK, GZS, Gesellschaft für Zahlungssysteme – Frankfurt

MR. DR. D. JUCH, belastingadviseur Loyens en Volkmaars – Breda

Plaats : Een der zalen van het Jaarbeurs Congres Centrum.