Het vestigen van een Libertarische maatschappij op land is moeilijk vanwege het aanwezig zijn van regeringen. Op zee, buiten de 12-mijls-zone, hebben regeringen vrijwel geen echte macht; ze zijn er ook niet aanwezig. Daarom is de zee de aangewezen plaats om een libertarische maatschappij op te bouwen. Dit kan aan boord van Drijvende Steden. De eerste daarvan zou kunnen komen in de Middellandse Zee.

Er is reeds een compleet ontwerp gemaakt voor een Drijvende Stad; die bestaat uit zeshoekige modulen van staal. De Drijvende Stad moet gebouwd gaan worden door een commercieel bedrijf, de Floating City N.V. Deze betrekt haar inkomsten uit de verhuur van de ruimte aan boord. Gezocht worden mensen die zitting willen nemen in een Raad van Bestuur.

Het ligt in de bedoeling ook een vóórinschrijving op aandelen van de Floating City N.V. te organiseren.

Redaktie:

Het idee om ergens een libertarische maatschappij te vormen speelt al vele jaren door diverse libertarische hoofden. Een van de eerste voorvechters van een dergelijk projekt is de heer Mike Oliver. Deze is eerst betrokken geweest bij het ontwerpen en promoten van het “Minervaprojekt”. Daarbij was men van plan om een stad te bouwen op een soort koraalrif, 200 mijl van de kust van Afrika. Toen de plannen echter concreter werden, heeft een koning van een Afrikaans land, waarvan ik de naam thans niet snel kan produceren, dit koraalrif geconfisqueerd en zodoende het projekt onmogelijk gemaakt.

Een ander projekt was om op een van de eilanden van de Bahama’s een libertarische maatschappij te stichten.

Een van de laatste ons bekende projekten speelde op de Nieuwe Hebriden. Doordat het oude beheer van Fransen en Engelsen hierop niet wilde inspelen, is het betreffende eiland in communistische handen gekomen, en dat was dan weer het einde van dit “Na-Griamel”-projekt.

Het projekt van de heer Schenkels met de Floating City N.V. is weer een nieuwe aanpak. Wij zullen deze met belangstelling volgen. Voor zover wij thans begrijpen zal echter ook nog aan het statuut of de grondwet van de Drijvende Stad hard gewerkt moeten worden om deze echt libertarisch te maken. En als deze niet echt libertarisch is, is het projekt zeker gedoemd te mislukken.