woensdag, 9 juni 2004
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Libertarisme


Drs. J. Smid

Voorzitter Stuurgroep Libertarisch Centrum

Volgens Harry Browne is datgene “waar” dat werkt (is werkelijkheid). Volgens Ayn Rand zou er een “objectieve werkelijkheid” bestaan buiten onze subjectieve wensen. Volgens sommige mystici zou er niets “echt waar zijn”.

Ik vind een intersubjectieve werkelijkheid het meest aannemelijk, buiten mijn eigen zintuiglijk en verstandelijk verkregen werkelijkheid. De libertarische filosofie is de enige die ik ken die past op de door mij en anderen aangenomen werkelijkheid. De libertarische filosofie is er tevens een die veel van hetgeen om ons gebeurt, verklaart en verduidelijkt, leder van ons is vanaf zijn vroegste jeugd en nu nog dagelijks omringd door onwaarachtigheden. Mythen en leugens worden als waarheden gepresenteerd. Het libertarisme heeft dan ook een ontmythologiserende werking. Dit is haar kracht en haar “zwakte”.

De meeste mensen willen (nee: moeten!) blijven geloven in een oppergod, een samenleving die belangrijker is dan individuen, de noodzaak van geweldsinitiëring en dwang, en in collectivisme. De meeste mensen moeten blijven geloven in de noodzaak, zelfs het goede, van een overheid.

Voor hen zijn libertarische denkbeelden een psychische bedreiging. Hun cognitieve overleving, hun zelfbeeld, wordt door het libertarisme bedreigd. Daarom willen de meeste mensen niets van het libertarisme weten.

Daarom is het moeilijk voor libertariërs om hun denkbeelden, gevoelens en gedrag consistent te houden.

De serie “Mythen” in de Vrijbrief is bedoeld om bepaalde onwaarheden te ontmaskeren. De Vrijbrief- zelf richt zich tegen de desinformatie en de misinformatie die ons dagelijks worden voorgeschoteld.

Libertariër zijn vraagt niet alleen voortdurend zelfconfrontatie met eigen collectivistische denkbeelden en irrationele blokkades. Libertariër-zijn vraagt ook filosofische en psychologische noed. En dat is ook tegenwoordig veel, maar niet te veel, gevraagd.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading ... Loading ...

Door Smid, Jan, topic: Smid, Jan, Allerlei, Vrijbrief 127 (september 1988)
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.