Op de Lowlands-conventie in Kalterherberg heeft Fred Dekkers, Libertarian International ‘rep’ voor België en Luxemburg, een interessant project voorgesteld. Hij noemt het LION, voor Libertarian International Operating Nuclei. Tevens stelde hij een plan voorom LIO Nucleus nr. 1 te starten, en wel door het aankopen van een kampeerterrein.

Waarom een kampeerterrein? Hij redeneert als volgt:

  1. Een camping kan een opbrengst verzekeren, los van de libertarische activiteiten.
  2. Het geeft de mogelijkheid een groot aantal mensen tegelijkertijd te contacteren.
  3. Het geeft de mogelijkheid conventies, bijeenkomsten en andere happenings te organiseren tegen heel lage prijzen.

Zo’n centrum, zo meent hij, kan een werkelijk uitstralingscentrum van vrijheidsbevorderende activiteiten worden: lezingen, tentoonstellingen, boekenverkoop, persconferenties, wellicht het drukken van nieuwsbrieven of zelfs boeken… Hij ziet het ook als een plaats waar Libertariërs ieder jaar enkele weken, of maanden als zij dat willen, kunnen leven in een omgeving waar hun vrijheid wordt gerespecteerd. „Twaalf maanden per jaar leven in echte vrijheid lijkt een, gedurende ons leven, niet te verwezenlijken ideaal”, zo stelt hij, „zelfs al hebben we slogans als FIOT, Freedom In Our Time. Gedurende korte(re) perioden zou het echter wel kunnen, bijvoorbeeld volgens deze formule”.

Hij ziet het als volgt: „laten we veronderstellen dat we een kapitaal nodig hebben van $ 300.000 om een camping te kopen met bijvoorbeeld 100 staanplaatsen, voorzien van een bar, misschien een restaurant, een winkelruimte, een woonhuis en alle andere voorzieningen die nodig zijn. De koop geschiedt door een vennootschap die we daarvoor opgericht hebben. Elk aandeel zou dan $ 3.000 kosten (300.000 :100). De eigenaar heeft het recht zijn staanplaats gedurende een bepaalde periode van het jaar gratis te benutten. Deze periode dient wat buiten het toeristisch seizoen te liggen, bijvoorbeeld na 15 augustus. Vanaf die dag zou dan de camping steeds exclusief gereserveerd blijven voor de aandeelhouders en/of hun gasten.

Gedurende het toeristisch seizoen, in Europa rond Pasen en vanaf mei/juni, is de camping open voor het publiek. Hij moet dan voldoende opbrengen om alle kosten te dekken, inbegrepen een full-time manager-supervisor en zijn familie, die er ook wonen. Bovendien zou een behoorlijk dividend mogelijk moeten zijn, van bv. minstens 10% van het geïnvesteerde kapitaal. Een goed promotie-idee, dat tevens onze libertarische doelstelling dient, zou kunnen zijn wat genoemd kan worden ‘Creatief Kamperen’. De opzet zou zijn zomercursussen aan te bieden, bv. in Economie, Ethiek, Filosofie, Beleggen, Politieke Analyses… Een en ander in gepopulariseerde vorm, en vanzelfsprekend uit libertarische standpunten bekeken. Daartoe kunnen cursussen ingericht worden van creatieve technieken als tekenen, schilderen, zeefdrukken, weven, pottenbakken… Investeringen daarvoor zijn relatief laag, de kosten der materialen zijn te verwaarlozen, en een deel van de producten kan verkocht worden.

Verdere opbrengsten kunnen gerealiseerd worden in de bar, in een restaurant of snackbar, in de winkel, door boekenverkoop, door het verhuren van fietsen, kampeerbenodigdheden, tenten of zelfs (sta)caravans.

Fred Dekkers breekt een lans om LION nr. 1 te starten in een zo klein mogelijk land. „We zijn slechts met weinig mensen, onze energie en onze middelen zijn beperkt. Verder is het zo dat de impact op het politieke bestel en de relatieve belangrijkheid van eenzelfde beweging des te groter is naargelang het land kleiner is.” Het is een thema dat hij reeds ontwikkelde in zijn boek ‘Democtatuur’ (nog verkrijgbaar bij de Vrijbrief) en dat ook Frances Kendall en Leon Louw ontwikkelen in ‘South Africa: The Solution’ (eveneens verkrijgbaar bij de Vrijbrief). Hij stelt het Groothertogdom Luxemburg voor. „Zijn economie is, van alle ministaten, het beste vergelijkbaar met die der grote landen. Andere ministaten zoals San Marino, Vaticaanstad, Andorra, Monaco en Liechtenstein zijn ofwel geen democratieën, ofwel zijn het belastingparadijzen. Trachten de libertarische boodschap naar een belastingparadijs te brengen, is als water naar de zee brengen.”

Luxemburg heeft 360.000 inwoners. De gehele bevolking kan bereikt worden via een advertentie in het gratis verspreide reklameblad Super Lux-Post (Oplage 142.800; 100 cm2 kosten png. $ 215), of via het voornaamste en praktisch enige dagblad ‘Luxemburger Wort’ (oplage 80.000; 100 cm2 voor ong. $ 250).

Wie iets ziet in dit project, en principieel, in afwachting van een concreet en specifiek voorstel, bereid zou zijn er in te investeren, kan dit reeds nu laten weten aan Fred Dekkers. Hoe meer reacties, hoe meer moed gegeven wordt om in die richting iets te realiseren!