De Libertarian International LOWLANDS-CONVENTION 1987 ligt weer achter ons, en het lijkt alsof elke conventie weer beter is dan de voorgaande.

Primair geldt dit voor de sfeer. Het ontmoeten van oude vrienden en het maken van nieuwe vrienden is steeds weer een groot genoegen. Te meer als dit samengaat met het verbreden van je eigen kennis, het leren van nieuwe ontwikkelingen en het bespreken van ‘behaalde resultaten’.

Er was een groot aantal interessante lezingen en “workshops’ op veel uiteenlopende terreinen. We zullen daar nog uitgebreid op terug komen. Met LIBERTARIAN INTERNATIONAL hebben we onderhandeld om hun Newsletter ‘FREEDOM NETWORK NEWS’ tegen zeer gunstige voorwaarden voor al onze lezers ter beschikking te stellen. Volgende keer meer hierover.

Ook zijn in Kalterherberg concrete afspraken gemaakt om via COMPUTERnetwerken een uitgebreidere en intensievere communicatie op te bouwen. Bjõrn Kjõlseth heeft in Noorwegen een “bulletin-board’ in operatie waarop we kunnen aansluiten. Dit belooft een spannende en interessante ontwikkeling te worden.

LIFHAS (Libertarisch Fonds voor HulpActieS) besprak de vorderingen in een aantal projecten. Het nieuwe project: ‘FREE NORMA JEAN’ trok veel aandacht.

Het stichten van een ‘NIEUW LAND’ kreeg een aanzet door het idee om een hele ‘camping’ te kopen en er in bepaalde periodes libertarische dingen te organiseren. Ook hierin zitten grote toekomstmogelijkheden. Het sociale aspect aan de bar en bij de banketten was uniek. Een hoogtepunt was het uitreiken van de BENELUX LIBERTARIAN AWARD aan Vince Miller, de president van LIBERTARIAN INTERNATIONAL.

ir. H.J. Jongen sr.

Voorzitter Stichting LIBERTARISCH CENTRUM.