Marx begeep misschien meer dan hij zelf door had! Uit Das Kapital:

“Alleen voorzover papiergeld gedekt is door goud, hetgeen waarde heeft zoals andere goederen, is het een symbool van waarde”.

Weer een potentiële libertariër verloren?