Het is weer bijna Mei. Een maand die veel mensen als positief ervaren. Velen komen dan weer in een extra positieve stemming. De winter is voorbij, en zoals elk vogeltje een ei legt, zo krijgen ook allerlei Libertarische initiatieven een nieuwe impuls.

De Trefpunt-bijeenkomst in Antwerpen op 27 april kunnen we thans nog niet verslaan. We hopen U daar in ons volgend nummer een enthousiast verhaal over te kunnen vertellen.

Uit het verslag van de Eurorep-meeting kunt U echter al lezen dat het goed gaat. Ook in andere landen komen steeds meer mensen tot de overtuiging dat een mens (alle mensen) recht hebben op hun eigen leven. En dat het dus immoreel is om een ander mens te dwingen om iets te doen wat hij uit vrije wil niet zou doen.

Het Kremlin heeft ondertussen een nieuwe machthebber. Ene Gorbatsjow! Typisch is dat veel mensen beïnvloed worden door een charmant optreden van deze mijnheer en zijn vrouw, alleen al dat hij zijn positie bereikt heeft met behulp van Andropow (van de KGB) zou toch iedereen de werkelijkheid moeten doen inzien? Het grootste gevaar in deze situatie is dat ook Ronald Reagan zich er door laat misleiden. Te meer omdat Reagan zo graag de geschiedenis in wil gaan als de grote vredestichter.

Mei kunnen we echter ook erg somber ervaren. Want als we (gemiddeld) het jaarinkomen bekijken (van niet libertariërs!), dan moet er vanaf ongeveer half mei alles wat er verder in 1985 aan inkomsten is, afgegeven worden aan de staat. Dus vanaf nu ongeveer, mag men niet meer zelf beslissen wat met elke franc of gulden die verdiend wordt, mag gebeuren. Er is maar één mogelijkheid. Afgeven aan Big Brother; die zal dan in al zijn “wijsheid” wel beslissen wat er mee wordt gedaan.

U kunt dit ook iets positiever bekijken door te denken dat alles wat U verdient vanaf 1 januari tot augustus naar de staat gaat. Dan hebt U de “prettiger” gedachte dat het al weer vlug augustus zal zijn, en dat U daarna zelf mag beslissen waar U voor werkt!

Ook is er begin augustus in Noorwegen de volgende Europese Libertarische Conventie. Gecombineerd met een vakantie in Noorwegen een heerlijk vooruitzicht.

Nieuwe kringen, nieuwe mensen, nieuwe plannen. Het is de moeite waard om er aan te werken en er van te genieten.