Macht

In Nederland gaan mensen dood omdat de artsen bepaalde apparatuur (computertomograaf) die wel aanwezig is, niet mogen gebruiken.

Milieu

Garnalenvisser J.L. is veroordeeld tot een boete van ƒ 200,- omdat hij het vissen de rust van zeehondjes verstoord heeft.

Misdaad loont

In Nederland wordt slechts 23 % van de misdaden opgelost. Als de niet aangegeven misdaden erbij geteld worden, is het percentage nog lager.

Stop vooruitgang

De Nederlandse Minister-president Lubbers wil de groei in koopkracht van de burgers stoppen!

Misdaad

Voornamelijk Zuid-Europese lidstaten van de E.G. hebben “roofzuchtige en frauduleuze” praktijken waardoor ze minstens 7 miljard gulden alleen al uit het Landbouw Garantiefonds halen

Meer overheidsuitgaven

V.V.D.-minister Nijpels wil een nieuwe overheidsprijs instellen voor architectuur! En wat daarna?

Fooi

Willem-Alexander wordt dit jaar door de regering afgescheept met een uitkering van ƒ 1.343.000,-.

Registratie

Invoering van het Sofi-nummer vordert gestaag.

Verplicht sparen

In Noorwegen worden de burgers verplicht om te sparen.

Intieme vragen

“Alleen bij onvoldoende gegevens” mag de inspecteur van belastingen vragen met wie iemand zijn slaapkamer deelt!

Referendum

Politici hebben de dreiging voor een referendum voorlopig weer kunnen afwenden. De kiezer is te dom om over belangrijke zaken te beslissen. Voor het kiezen van kamerleden is dus geen intelligentie nodig.