Dr. F. van Dun: Crash en Depressie; verschenen als eerste nummer in de serie Markteconomische Studies. Dit is een uitgave van de Kritische Nederlandse Ondernemers en het Von Mises Instituut.

… “De crash van ’87 moet een aanleiding zijn zich te bezinnen over de fundamentele oorzaken van de economische instabiliteit… de altijd weer onweerstaanbaar blijkende verleiding van het protectionisme, het geopolitieke pokerspel waarin dictators, terroristen en sjacheraars van het meest verdachte allooi, in naam van allerlei ‘hogere’ belangen de hand boven het hoofd wordt gehouden…”

… “De beurs is een markt die geen andere regulering behoeft dan deze die volgt uit de toepassing van de algemene rechtsbeginselen inzake eigendom en contract..” … “De depressie van 1929-1933 was de eerste grote crisis van het interventionisme…”

… “Het eigendomsrecht kan hoe dan ook niet zoveel betekenen wanneer de fiscale druk (in deze tijd van begrotingstekorten vooral een functie van de overheidsuitgaven) op de absurde hoogte blijft die nu al zolang zovelen zorgen baart…”

… “Laat ieder, mens, ieder gezin, iedere onderneming en vereniging, zijn of haar persoonlijke politiek (ook economische en monetaire politiek) voeren, binnen de vaste kaders van de algemene rechtsbeginselen (die er dan voor zorgen dat zo weinig mogelijk mensen de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor hun daden kunnen ontlopen). Daarmee zijn niet alle problemen uit de wereld gebannen, maar men heeft tenminste de zekerheid dat ieder voor zich zo snel mogelijk kan leren uit de fouten van hemzelf en anderen…”