Het onderstaande is een deel uit de toespraak van Hub Jongen op het TREFPUNT dat op 9 mei in Utrecht plaats vond, met als onderwerp PRIVATISEREN.

Dit deel betreft de verschuiving in het diagram van David Nolan ten gevolge van allerlei maatregelen: ik stelde reeds dat ook in de Benelux door de privatisering een lichte verschuiving naar grotere economische vrijheid optreedt.

Echter de veel sterkere beweging naar beneden toe, veroorzaakt toch dat de resultaten ons in een toestand van minder vrijheid brengen.

Daarbij hoeft u maar te denken aan een aantal maatregelen en wetten die de laatste paar maanden gemaakt of in de maak zijn, zoals ik er u, zonder commentaar, een aantal zal noemen:

 • Wetten voor meer controle op de handel, de wet betreffende aandelen verhandelen met ‘voorkennis’, (insider- trading)
 • Controles op in- en uitvoer worden verscherpt,
 • Verplichting aan accountants om onregelmatigheden van hun klanten bij de overheid te melden,
 • Meer reclamebeperkingen (o.a. op tabak),
 • Luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers screenen,
 • Een verplichte Volksverzekering,
 • Registratie van de burgers met een verplicht Sociaal/ Fiscaal nummer wordt versneld ingevoerd,
 • Banken moeten de rente van hun klanten gaan opgeven,
 • Lease-automaatschappijen moeten gegevens over hun klanten gaan opgeven.
 • Strengere immigratie wetten,
 • Strengere anti-Trust wetten,
 • Tegenwerking en verbod van particuliere klinieken en scholen,
 • Steeds strengere straffen als er iets tegen de staat zelf gebeurt: zoals de man die 8 jaar de cel ingaat wegens niet afdragen van BTW en sociale lasten.
 • De overheid geeft toestemming voor een ‘demonstratie’ waardoor burgers 48 uur worden geblokkeerd in een kerncentrale, (dit is geen vrijheid tot demonstratie, maar verlof geven om geweld te gebruiken).
 • Er komen strengere wetten voor de verkoop van condooms,
 • Er komen wetten tegen het uitlenen van geld, (pandjeshuizen!)
 • De EEG gaat ‘regelen’ dat Zuid-Korea de exportprijzen van videoapparatuur met 10% gaat verhogen,
 • Er komen strengere wetten tegen investeren in Zuid Afrika,
 • Er wordt gewerkt aan een invoerverbod van de modernste Japanse apparatuur voor muziekproductie, de zgn. DAT-apparatuur,
 • Minister Ruding gaat levensverzekeringen zwaarder belasten,
 • Inkomens van specialisten moeten met fl. 35.000,- verlaagd worden,
 • en nauwelijks adviseert de SER (Sociaal Economische Raad) om de Colporteurswet te veranderen zodat colporteurs zich niet meer hoeven in te schrijven, of je leest dat er op allerlei plaatsen veel strenger tegen colporteurs zal worden opgetreden.
 • enz. enz. u hebt dit alles de laatste 4 weken in de krant kunnen lezen of zien op TV.

Ik realiseer me dat dit zo nogal negatief overkomt. Mijn vrouw zegt me vaak dat ik de dingen POSITIEF moet proberen te brengen.

Gelukkig kan ik ook nog een positief punt noemen, (tegenover die 22 negatieve!!). Ik hoorde namelijk net gisteren via de radio dat in het vervolg de P.C. HOOFT-PRIJS niet langer een ‘Staatsprijs zal zijn. Wat het wel wordt, zeiden ze er niet bij. Er werd wel vermeld dat de prijs verhoogd zou worden!! Ook werd er niet bij gezegd wie die verhoging en/of het tegenwoordige bedrag zullen moeten betalen. Ik heb zo’n klein vermoeden dat u als belastingbetaler er voor moet opdraaien!.