FEE is de afkorting voor: Foundation for Economie Education. Over deze stichting hebben we al vaker geschreven. Het hoofdartikel geschreven door Robert Anderson, in de mei-uitgave van “Notes from FEE”, vonden wij interessant om aan onze lezers cadeau te geven.

In het artikel “a bit at a time” komt zeer duidelijk naar voren dat om onze vrijheid te vergroten, twee dingen noodzakelijk zijn:

Ten eerste: Het is noodzakelijk om een ideaal concept te formuleren en te accepteren dat gebaseerd is op die morele en ethische principes die de individuele vrijheid bevorderen.

Ten tweede: Wij moeten consequent volgens dit ideale concept handelen in onze dagelijkse zaken.

En dit is wat wij ook in de Vrijbrief nastreven. Wij proberen enerzijds het Libertarisch ideaal te verduidelijken en te ontwikkelen, en anderzijds de dagelijkse toepassingen en afwijkingen aan te tonen.

Wij hopen dat ook U dit artikel met genoegen zult lezen, en zo mogelijk in praktijk zult brengen.

De bijlage kondigt ook nog boeken en tapes aan, o.a. van Leonard Read en Henry Hazlitt.